می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

اتصال دو HMI به یک PLC از طریق یک پورت

گاهی در برخی پروژه ها لازم است که دو مانیتور داشته باشیم. در این نوع پروژه ها معمولا از یک  HMIبرای اعمال فرامین و از  HMIدیگر تنها جهت مانیتور کردن وضعیت دستگاه استفاده می شود. لازم به ذکر است که در این راه از هر دو  HMIمیتوان پروسه را کنترل کرد و حتی از هردو […]

گاهی در برخی پروژه ها لازم است که دو مانیتور داشته باشیم. در این نوع پروژه ها معمولا از یک  HMIبرای اعمال فرامین و از  HMIدیگر تنها جهت مانیتور کردن وضعیت دستگاه استفاده می شود.

لازم به ذکر است که در این راه از هر دو  HMIمیتوان پروسه را کنترل کرد و حتی از هردو برای اعمال فرامین استفاده نمود. برای این کار دو روش وجود دارد :

 -از هر  HMIبه یکی از پورت های  PLCمتصل شد و به راحتی برای آدرس دهی ها از آدرس های

معمول  PLCاستفاده نمود.

 -یکی از  HMIها را به یک پورت از  PLCمتصل کرد و از پورت دیگر این  ، HMIبا  HMIدیگر ارتباط برقرار کرد. این راه نسبت به راه قبلی از لحاظ هزینه به صرفه تر خواهد بود زیرا تنها با یک پورت روی PLCارتباط را برقرار خواهیم کرد.

تنظیمات لازم برای برقراری ارتباط به شیوه ی دوم به شرح ذیل می باشد:

برای اینکار می توان یکی از پورت های روی  PLCرا به عنوان ارتباط اصلی در نظر گرفت. از آن جایی که روی  HMIهای سری استاندارد  P5یک پورت  RS232و یک پورت  RS485وجود دارد، می توان برای ارتباط با  PLCپورت  RS485را انتخاب نمود و برای ارتباط بین دو  HMIارتباط  RS232را برگزید و یا بالعکس.

در تنظیمات مربوط به  FvDesignerبر روی قسمت  Linkکلیک کنید.

در قسمت  Interface Typeگزینه ی  Direct Linkرا مطابق شکل زیر انتخاب کنید و یکی از پورت های مربوط به ارتباط  RS485را در قسمت  Portدر نظر بگیرید .

پروتکل ارتباطی که در این قسمت تنظیم کردید باید با پروتکل ارتباطی سمت  PLCکاملا یکسان باشد. توجه کنید که  Station Numberمربوط به این  HMIرا از طریق تنظیمات سخت افزاری  HMIبرابر عدد  2قرار دهید و  Station Numberمربوط به  PLCرا عدد  1انتخاب کنید.

برای اینکار یکبار برق  HMIرا قطع و وصل کنید و گوشه ی سمت راست بالا را با دست نگه دارید. HMIوارد صفحه ی تنظیمات می شود . گزینه ی  System Settingرا انتخاب کرده و سپس از قسمت  Station numberعدد مورد نظر برای  HMIرا  2وارد کنید. سپس  OKکرده و مجددا یک  Linkدیگر ایجاد کنید.

این بار در قسمت  Interface Typeگزینه ی  Multi-Link Masterرا انتخاب نمایید. اگر ارتباط شما به HMI دیگر از طریق یکی از پورت های  RS232و یا  RS485می باشد، گزینه )  Multi- Link Master (Serialو در صورتی که ارتباط از طریق پورت اترنت دو  HMIاست ، گزینه ) Multi-Link Master(Ethernetرا انتخاب کنید. در شکل بالا ، از پورت  COM1برای ارتباط با  HMIدیگر استفاده شده است . (در واقع پورت COM1 های هر دو  HMIبه یکدیگر متصل است. ) نحوه ی سیم بندی اتصال دو  HMIاز طریق پورت  COM1مانند ارتباط  252به صورت  Crossو مطابق شکل زیر می باشد .

حال در  HMIدیگر کافیست در قسمت  Linkگزینه ) Multi-Link Slave (Serialرا انتخاب کنید.

همان طور که قبلا هم گفتیم می توان دو  HMIرا ،در صورت داشتن پورت اترنت، از طریق کابل  RJ45پورت های اترنت را به یکدیگر متصل نمود. (در این صورت باید از گزینه های Multi-Link Slave Ethernet برای تنظیمات این HMI استفاده نمود.)

نام فایل : اتصال دو HMI به یک PLC با استفاده از یک پورت

اندازه فایل : MB1.26

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل آموزشی دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *