خانه Authors Posts by مهندس محربی

مهندس محربی

337 POSTS 62 COMMENTS
همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر PLC ، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، تنها یک کار نیست؛ PLC، یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.