راهنمای پیکر بندی IFD9506

روش اتصال به PLC و Upload/Download برنامه در WPLSOFT
روش اتصال به HMI و مانیتورینگ
در این فایل پیکربندی ها و تنظیمات به همرا تصاویر و جزئیات به دانشجویان آموزش داده شده است .

نام فایل : راهنمای پیکر بندی IFD9506
اندازه فایل : ۲.۷۸mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”xr2e3bo034kdcra0d303″ popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTV

در این فایل راهنمای آموزشی به صورت کامل با مواردی از قبیل موارد احتیاط ، صفحه نمایش ، LED ها و تکمه ها و لیست پارامترها ، نوع سنسور و محدوده ی دمای آن ، خطاهای مربوط به سنسور ورودی ، نحوه ی کار دستگاه ، کنترل درجه حرارت از طریق گرمایش و سرمایش ، روش های کنترل در DTV ، خروجی آلارم ، ترانس جریان ، ارتباط ها و پروتکل های ارتباطی ، روش نصب ، مشخصات و روش تنظیم سفارش است .

نام فایل : راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTV

اندازه فایل : ۳.۴۷mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”3nf4gole2u1o3pecwhen” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

سری DTE ، کنترلر دمای چند کاناله از نوع مادولار (Modular)

سری DTE ، کنترلر دمای چند کاناله از نوع مادولار (واحد های جداگانه ی متصل شونده) است که میتواند حداکثر تا ۸ واحد ورودی ترموکوپل یا سنسور پلاتینیوم RTD را بپذیرد . DTE بر روی ریل تابلو نصب شده و هر کانال آن بصورت مستقل عمل می کنند . سری DTE کارت های خروجی مختلفی را برای انتخاب در اختیار قرار میدهد ( خروجی رله ، ولتاژ بصورت پالس  ، جریان و جریان خطی ) . همچنین خروجی ارتباطی دو سیم RS-485 که در آن تعبیه شده انتقال اطلاعات با سرعت تا ۱۱۵۲۰۰ bps را ممکن میسازد.

روش کنترل PID قابل برنامه ریزی در DTE ، امکان تنظیم و برپا کردن ۶۴ مجموعه ی” درجه حرارت و مدت کنترل ” را فراهم می سازد. حداکثر ۷ واحد کنترلر DTC2000 را می توان به DTE متصل و اضافه نمود و DTE همان پروتکل ارتباطی همزمان و سیستم شناسایی اتوماتیک که در DTC وجود دارد را پشتیبانی کرده و به کار می برد .

کنترلر DTE شامل ۴ قسمت است :
واحد اصلی
بورد مدار ۲DS
بورد مدار ۲۰T
کارت خروجی

نام فایل : راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTE
اندازه فایل : ۲.۵۸mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”dgt9g2tmhmfjyowzy752″ popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دمای دلتا سری DTD

در این فایل راهنمای آموزشی به صورت کامل با مواردی از قبیل موارد احتیاط ، صفحه نمایش ، LED ها و تکمه ها و لیست پارامترها ، نوع سنسور و محدوده ی دمای آن ، خطاهای مربوط به سنسور ورودی ، نحوه ی کار دستگاه ، کنترل درجه حرارت از طریق گرمایش و سرمایش ، روش های کنترل در DTA ، خروجی آلارم ، ترانس جریان ، ارتباط ها و پروتکل های ارتباطی ، روش نصب ، مشخصات و روش تنظیم سفارش است .

نام فایل : راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دمای دلتا سری DTD

اندازه فایل : ۳.۲۷mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”4gf7mqapy3ii12ycw5km” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTC

در این فایل راهنمای آموزشی به صورت کامل با مواردی از قبیل موارد احتیاط ، صفحه نمایش ، LED ها و تکمه ها و لیست پارامترها ، نوع سنسور و محدوده ی دمای آن ، خطاهای مربوط به سنسور ورودی ، نحوه ی کار دستگاه ، کنترل درجه حرارت از طریق گرمایش و سرمایش ، روش های کنترل در DTC ، خروجی آلارم ، ترانس جریان ، ارتباط ها و پروتکل های ارتباطی ، روش نصب ، مشخصات و روش تنظیم سفارش است .

نام فایل : راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTC

اندازه فایل :۳.۲۳mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”cmpg8d5bkgbnwufdtwg4″ popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTB

در این فایل راهنمای آموزشی به صورت کامل با مواردی از قبیل موارد احتیاط ، صفحه نمایش ، LED ها و تکمه ها و لیست پارامترها ، نوع سنسور و محدوده ی دمای آن ، خطاهای مربوط به سنسور ورودی ، نحوه ی کار دستگاه ، کنترل درجه حرارت از طریق گرمایش و سرمایش ، روش های کنترل در DTB ، خروجی آلارم ، ترانس جریان ، ارتباط ها و پروتکل های ارتباطی ، روش نصب ، مشخصات و روش تنظیم سفارش است .

نام فایل : راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما دلتا DTB

اندازه فایل :  ۱.۵۸mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”zpsetthbqpv58yinwnqg” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دمای دلتا سری DTA

در این فایل راهنمای آموزشی به صورت کامل با مواردی از قبیل موارد احتیاط ، صفحه نمایش ، LED ها و تکمه ها و لیست پارامترها ، نوع سنسور و محدوده ی دمای آن ، خطاهای مربوط به سنسور ورودی ، نحوه ی کار دستگاه ، کنترل درجه حرارت از طریق گرمایش و سرمایش ، روش های کنترل در DTA ، خروجی آلارم ، ترانس جریان ، ارتباط ها و پروتکل های ارتباطی ، روش نصب ، مشخصات و روش تنظیم سفارش است .

نام فایل : راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دمای دلتا سری DTA

اندازه فایل : ۳.۲۷mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”ztzdkdmejlvqv94lnvsk” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از درایو های J1000 یاسکاوا

این درایو ها در سه کلاس مختلف ساخته شده اند به شرح زیر:
۲۲۰ -۱ ولت سه فاز که از رنج توان ۰.۱kw تا  ۵.۵kwساخته شده است.
۲۲۰ -۲ولت تکفاز که از رنج توان ۰.۱kw تا   ۲.۲kwساخته شده است.
۲۲۰ -۳ولت سه فاز که از رنج توان ۰.۲kw تا ۵.۵kw ساخته شده است.

مشخصات سخت افزاری درایوهای j1000یاسکاوا

باتوجه به شکل زیر درایو های j1000 یاسکاوا دارای ۵ عدد ورودی دیجیتال از s1تا s5میباشد که قابل تنظیم به صورت sink و  sourceاز طریق دیپ سوییچ S3 و همچینین دارای یک ورودی آنالوگ که قابل تنظیم به صورت ولتاژی و جریانی از طریق دیپ سوییچ  S1تعبیه شده روی درایو میباشد .این درایوها دارای یک خروجی آنالوگ جهت مانیتور کردن مشخصات درایو مانند فرکانس خروجی و جریان و گشتاور و … و همچنین دارای یک عدد تیغه خروجی رله ای میباشد که میتواند با توجه به نیاز کار بر تنظیم شود.این درایوها دارای دو عدد ترمینال با نام +۱و +۲ میباشد که برای نصب راکتور  DCمورد استفاده قرار میگیرد و درحالت عادی به صورت اتصال کوتاه میباشد و همچنین دارای دوعدد ترمینال های  B1و  B2میباشد که برای نصب مقاومت ترمزی مورد استفاده قرار میگیرد. این درایو را میتوانید در کاربردهای پمپ ، نوارنقاله ، آسیاب ، بالابر ، جرثقیل ، تزریق ، آسانسور ، فن ، سوراخکاری و …. مورد استفاده قرار دهید .

نام فایل : راهنمای استفاده از درایو های J1000 یاسکاوا

اندازه فایل : ۳.۹۱mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”x6jltsd9lfc2dq3mtit5″ popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از برنامه eRemote

برنامه  eRemote قابل استفاده با HMI های اترنت دار دلتا می باشد .
برای استفاده از برنامه از eRemote باید HMI شما به پورت  Ethernetمجهز باشد که در ادامه مراحل استفاده از برنامه ی eRemote را آموزش می بینیم .

نام فایل : راهنمای استفاده از برنامه eRemote
اندازه فایل : ۳۰۵kb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”isb1esdcnr6gppetbjqb” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید e-remote

این نرم افزار برای مانیتورینگ و ویرایش hmi به وسیله سیستم عامل اندروید میباشد .

نام فایل : راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید e-remote
اندازه فایل :۵۸۸kb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”0h15qlcdfnf1unrdhvck” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از TP Editor

در این فایل اموزشی ، ابتدا نحوه نصب و اجرای نرم افزار TP Editor توضیح داده میشود و سپس با نحوه ی ارتباط دستگاه نمایشگر TP با کامپیوتر و دستگهای متصل به آن توضیح داده خواهد شد و در آخر با مثالها آموزش کاملی خواهیم داشت .

نام فایل : راهنمای استفاده از TP Editor
اندازه فایل : ۵.۴۸mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”lkb4yk4o65s742wmed04″ popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

راهنمای استفاده از eServer

برنامه  eServer قابل استفاده با HMI های اترنت دار دلتا می باشد .
برای استفاده از برنامه از eServer باید HMI شما به پورت Ethernet مجهز باشد . این فایل نحوه ی دانلود و نصب ، تنظیمات شبکه ، تنظیمات شبکه HMI و شروع کار با برنامه ی eServer را آموزش می دهد .

نام فایل : راهنمای استفاده از eServer
اندازه فایل : ۱.۰۶mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”afp1lct0t838ntrew6dh” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]