خانه کتابچه آموزش نقشه خوانی P&ID

آموزش نقشه خوانی P&ID

آموزش نقشه خوانی P&ID

دیاگرام لوله گذاری و تجهیزات Piping and Instrumentation  Diagram از علامتها برای نشان دادن اتصال بین تجهیزات، حسگر ها و شیرها در یک سیستم کنترلی استفاده میکند. بخشهایی که در زیر خواهند آمد اطلاعات که قبل از کشیدن  P&IDلازم است بدانید به صورت خلاصه فراهم می کند .

PFD Vs P&ID
P &IDممکن است اغلب با (Process Flow Diagram) PFD اشتباه گرفته شود. P&ID و PFD معمولااز نمادهای یکسان برای نشان تجهیزات استفاده میکنند، اگرچه آنها هدف متفاوتی را برآورد میکنند و اطلاعات متفاوتی را تامین میکنند. هدف  PFDاین است که در هنگام بهرهبرداری نشان دهد یک فرآیند دقیقا چه کاری انجام میدهد و P&ID تمام کنترلرها، نوع شیرها و موادی که در یک ساختار استفاده شده اند را به نمایش میگذارد .

اطلاعاتی که در  P&IDثبت میشوند :

اطلاعات زیر در P&IDبه طور مشخص و واضح داده میشود که در PFD مشاهده نمیشود :

تمام شیرها و انواع آن

کنترلر های موجود

معماری کنترلرها

قطر ، جنس و مشخصات عایق لوله

جنس تجهیزات ساختار

استفاده های P&ID
توسعه متدلوژی عملیاتی
توسعه فلسفه امنیت و حفاظت
اساس برنامه ریزی و کنترل
سند ارتباطی برای چگونگی کارکرد فرآیند استفاده به عنوان اساس طراحی تجهیزات، لوله، تخمین هزینه و خرید  برای ارزیابی ساختار فرآیند  آموزش کارکنان به کار رفتن به عنوان آرایش مفهومی کارخانه فراهم کردن زبان مشترک برای بحث کردن در مورد عملکردهای کارخانه
مشخصات P&ID
توسط قسمتهای مشخص واحدهای صنعتی گروه بندی میشود همه اتصال بین سنسورها و محرکها را نمایش میدهد یک شماتیک کلی- نه آرایش یا مقیاس بودن. باید توجه داشت که P&ID به طور مشخص اشاره نمیکند به :
ارتفاع یکسان تجهیزات، اندازههای نسبی، مقعیت قرار گیری شیها در تجهیزات، تجهیزات چقدر به هم نزدیک هستند و انواع و محل پره .ها همچنین مشابه دیاگرام کنترل و یا      incidence نیستند. این نوع اطلاعات میتوانند دیده شوند در نقشه آرایش کلی کارخانه (میتواند هم دید ماهوارهای باشدکه فاصله بین واحد ها را نشان میدهد یا برشی از ساختمان که ارتفاع واحدها رانشان میدهد ای ) نقشه های ساختمانی مثل نقشه های کارخانه باید واضح و بدون درهم ریختگی باشد.
باید منظم و یکنواخت باشد P&ID به طور گسترده در صنعت استفاده میشود برای سندیت دادن به اطلاعات واحد صنعتی این اسناد لازم است که به سادگی توسط هر فردی که با شرکت کار میکند خوانده شود و به راحتی بتوان آن را به شخص دیگری توضیح داد. بدون علامتگذاریهای استاندارد خیلی مشکل است که از یک واحد صنعتی به واحدی دیگر بروید و P&ID ها را بفهمید.
معمولا خیلی محرمانه هستند و دسترسی به آنها محدود است چرا که میتوان برای بازسازی فرایند از آنها استفاده کرد .

نام فایل : ۱-آموزش نقشه خوانی P&ID

اندازه فایل : ۱.۴۸mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”pajvtnmjmq10fxux6ayc” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here