می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

دانلود راهنمای اینورتر زیمنس کامل

اینورتر زیمنس 420 master micro ساخت شرکت زيمنس می باشد و در محدوده توان 12.0 کيلووات تا 11 کيلووات به منظور کنترل سرعت موتور های القايی آسنکرون بکار گرفته می شود. کنترل موتور، فقط به صورت LooP Open، امکان پذير است. از نظر برق ورودی به درايو، سه مدل درايو وجود دارد. اینورتر زیمنس با […]

اینورتر زیمنس 420 master micro ساخت شرکت زيمنس می باشد و در محدوده توان 12.0 کيلووات تا 11 کيلووات به منظور کنترل سرعت موتور های القايی آسنکرون بکار گرفته می شود. کنترل موتور، فقط به صورت LooP Open، امکان پذير است. از نظر برق ورودی به درايو، سه مدل درايو وجود دارد. اینورتر زیمنس با ورودی تکفاز 200 ولت که در محدوده 12.0 تا 3 کيلو وات ساخته می شود . درايو های با ورودی سه فاز 230 ولت که در محدوده 12.0 تا 5.5 کيلو وات توليد می گردد . اینورتر زیمنس با ورودی سه فاز 380 تا 480 ولت که در محدوده توان 37.0 کيلووات تا 11 کيلووات موجود می باشد. درايو mm420 دارای سه ورودی ديجيتال، يک ورودی آنالوگ يک خروجی رله ای و يک خروجی آنالوگ است.

اين درايو دارای يک رابط RS485 بنام LINK COM برای ايجاد ارتباط سريال با ساير ادوات کنترلی است.
ارتباط بين کی پد و درايو نيز از طريق يک پورت که از پروتکل RS232 استفاده می کند صورت می پذيرد. ارتباط RS232 با نام USS نيز در اين درايو ، بکار برده می شود. همچنين، امکان استفاده از ورودی آنالوگ، به عنوان يک ورودی ديجيتال وجود دارد .

کنترل پانل
بر روی درايو های ميکرومستر ، بطورپيش فرض، بجای کنترل پانل، يک کاور بنام SDP قرار دارد که فقط دو عدد چراغ LED برای نشان دادن وضعيت درايو، روی آن موجود است. دو مدل کنترل پانل بنام های BOP) Panel control Basic و AOP advanced Panel control قابل نصب بر روی درايو های ميکرو مستر می باشد.

کنترل پانل مدل BOP فقط برای پارمتردهی و مشاهده پارامترها و متغيرها بکار می رود، اما نوع AOP دارای حافظه برای انتقال مجموعه پارمترها، از يک اینورتر زیمنس، به درايو ديگر است. مجموعه پارمترها را set data مينامند و توسط پانل AOP می توان تا ده set data را ذخيره و کپی نمود. از کليد سبز رنگ بر روی کنترل پانل برای استارت موتور و از کليد قرمز رنگ برای توقف موتور در حالت کنترل محلی، می توان استفاده نمود.

توقف به دو صورت ،امکان پذير است. اگر کليد stop قرمز رنگ را فقط يکبار فشار دهيد، موتور بر اساس روش OFF1 می ايستد. در روش OFF1، توقف بر اساس منحنی شتاب منفی رمپ Deceleration است. بطور مثال اگر مدت شتاب منفی در پارامتر P1121 بر روی 10 ثانيه تنظيم شده باشد، موتور بر اساس شيب تعريف شده در شتاب منفی، توقف خواهد کرد اگر سرعت موتور در لحظه فشردن کليد stop، حداکثر سرعت درايو باشد، توقف 10 ثانيه بطول خواهد انجاميد. اگر کليد stop قرمز رنگ را دوبار فشار دهيد يا فشار بر روی کليد stop بصورت ممتد باشد توقف بر اساس مدل OFF2 صورت می گيرد. يعنی ارتباط بين خروجی درايو و موتور قطع می گردد و موتور آزادانه به حرکت خود ادامه می دهد stop to coast تا بر اثر اصطکاک آرام آرام، متوقف گردد.


مدت زمان لازم برای متوقف شدن موتور، بستگی به اينرسی موتور و بار و ميزان اصطکاک در اين حالت دارد. از کليد Direction برای تغيير جهت چرخش موتور و از کليد jog برای حرکت با سرعت Jog استفاده می شود کليد Jog در زمانی که درايو دارای فرمان های ديگر است، کار نمی کند. اما اگر درايو در حالت ready باشد و هيچ فرمانی نداشته باشد با فشردن کليد Jog، شروع به حرکت با فرکانس Jog می کند. اگر کليد را رها کنيد، موتور متوقف می گردد و يا اگر فرمان ديگری به درايو داده می شود فرمان Jog بی اثر خواهد شد. از کليدهای Fn و P و جهت بالا و جهت پايين برای مشاهده و ويرايش پارامترها استفاده می شود علاوه بر آن، کليد Fn برای ريست نمودن فالتها نيز کاربرد دارد.
جدول زير، نيز کارکرد کليدها را توضيح ميدهد.

به منظور ويرايش يک پارامتر ابتدا می بايد کليد Fn را فشار دهيد تا پارامتر r0000 ظاهر گردد. با فشار کليد Fn به مدت 2 ثانيه می توانيد مقادير متغير های ولتاژ و جريان و فرکانس خروجی درايو و …. را مشاهده کنيد. در کنترل پانل AOP فشار دو کليد P و Fn با همديگر، باعث می شود به منوی اصلی پارامترها برگرديد. پارامترهای درايو ميکرومستر دو نوع است، يک نوع آن با P شروع می شود که پارامترهای قابل خواندن و قابل ويرايش را نشان می دهد و يک نوع ديگر که با r شروع می شود و متغير های اینورتر زیمنس را به تصوير می کشد. نوع r فقط خواندنی است و شامل بسياری از متغيرها از جمله ولتاژ، جريان، وضعيت ، فرکانس، خروجيها و… می باشد. زمانی که با فشردن کليد Fn يا P پارامتر r0000 ظاهر شد، با استفاده از کليد های جهت بالا يا پايين، بين پارامتر ها، حرکت کنيد. همانند شکل زير، فرض کنيد پارامتر P0004 به منظور تغيير پارامتر، انتخاب شده است.

وقتی به پارمتر P0004 رسيديد، کليد P را فشار دهيد، تا مقدار عددی درون پارامتر، ظاهر گردد. با استفاده از کليدهای جهت بالا و پايين، ميتوانيد مقدار اين عدد را تغيير دهيد. با فشردن کليد P، مقدار جديد در پارامتر P0004 ذخيره خواهد شد. اگر بدون فشردن کليد P، کليد Fn را فشار دهيد بدون save شدن مقدار جديد، از پارامتر خارج می گردد. برخی از پارامترها، دارای ايندکس هستند. شکل زير، روش تغيير پارامترهای ايندکس دار را نشان می دهد.

اگر برخی مواقع که در حال تغيير پارامترهستيد، عبارت Busy ظاهر می گردد نشان دهنده اين است که درايو، در حال پردازش يک وقفه با اولويت بالاتر است و چند ثانيه بعد، دوباره وارد حالت پروگرام خواهد شد.

گروه های اصلی پارامترها
همانند خيلی از درايوهای ديگر، پارامترهای درايو ميکرومستر، شامل دسته بندی گروهی است. جدول زير، پارامترهای هر گروه را نشان می دهد.

بازگشت به تنظيمات کارخانه اینورتر زیمنس


برای ريست نمودن پارامترهای يک درايو ميکرو مستر و بازگرداندن پارامترها به تنظيمات کارخانه ای setting Factory، می بايست از پارامترهای P0010 و P0970 استفاده کنيد. پارامتر P0010 در حالت عادی، بر روی صفر قرار دارد اگر عدد يک را در اين پارامتر قرار دهيد مقادير پارامترهای راه اندازی سريع، در حافظه بار می شود اما برای بازگشت تمامی پارامتر های درايو به تنظيمات کارخانه ای، مقدار پارامتر P0010 را بر روی عدد 30 تنظيم کنيد. سپس مقدار پارامتر P0970 را از صفر به يک تغيير دهيد. با اين کار، تمامی پارامترهای
درايو ميکرو مستر به تنظيمات کارخانه ای بر می گردد. پس از آن دوباره، مقادير پارامترهای P0010 و P0970 بطور خودکار، صفر خواهد شد.

مرجع فرمان اینورتر زیمنس


مرجع فرمان درايو، يعنی اينکه فرمانهای start و stop و جهت چرخش راستگرد – چيگرد برای درايو، از کجا دريافت می گردد. مرجع فرمان درايو، توسط پارامترP0700، تعريف می شود. مقدار پارامتر P0700 در حالت پيش فرض بر روی 2 قرار دارد يعنی فرمان start و stop و جهت چرخش راستگرد – چيگرد، از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال، به درايو، اعمال میگردد. پارامتر P0700 دارای سه ايندکس است، يعنی [0]P0700 و [1]P0700 و [2]P0700 اين بدين معنی است که کلاً، سه مرجع فرمان مختلف را می توان برای يک درايو ميکرومستر، تعريف نمود.
جدول زير، تنظيمات مربوط به پارامتر P0700 را معرفی ميکند.

مرجع انتخاب سرعت اینورتر زیمنس


توسط پارامتر P1000 می توان مرجع انتخاب سرعت را مشخص نمود. اين پارامتر به صورت پيش فرض بر روی 2 تنظيم شده است، يعنی توسط ورودی آنالوگ، می توان سرعت را کنترل نمود. اگر پارامتر P1000 را بر روی يک تنظيم نماييد، کنترل سرعت، توسط پتانسيومتر نرم افزاری که با نام MOP)Potentiometer Motorized) شناخته می شود صورت خواهد گرفت. چنانچه پارامتر P1000 را بر روی 3 قرار دهيد، به وسيله وروديهای ديجيتال می توانيد از بين سرعتهای ثابت که در حافظه درايو ذخيره شده است، سرعتی را انتخاب کنيد. پارامتر P1000 نيز دارای سه ايندکس است و در کل می توانيد سه مرجع انتخاب سرعت را برای درايو، تعريف کنيد.
جدول زير، چند تا از تنظيمات مهم مربوط به مرجع انتخاب سرعت را معرفی می کند.

روش کنترلی اینورتر زیمنس


با استفاده از پارامتر P1300 می توان روش کنترلی درايو را تعيين نمود. روشهای مختلفی برای کنترل درايو، وجود دارد همانند روش f/v ساده، روش کنترل برداری حلقه باز و روش کنترلی جريان فلو و… پارامتر P1300 بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده و روشf/v خطی Linear را بکار می گيرد.
جدول زير، تنظيمات مربوط به اين پارامتر را نشان می دهد.


اتوتيون موتور اینورتر زیمنس

با استفاده از پارامتر P1910 می توان موتور را اتوتيون نمود. اما قبل از اينکه اتوتيون را فعال کنيد بايد ابتدا، پارامترهای اصلی موتور را از روی پلاک موتور خوانده و در پارامتر های از P0304 تا P0311 وارد کنيد. وقتی پارامترهای موتور، وارد شد، نوع اتوتيون را در پارامترهای P1910 و P0340، مشخص کنيد. ساير پارامترهای موتور، به طور اتوماتيک، توسط اتوتيون، محاسبه خواهد شد.
جدول زير، گزينه های پارامتر P1910 را نشان می دهد.

زمانی که پارامتر P1910 را بر روی 2 تنظيم می کنيد مقدار مقاومت اهمی استاتور، محاسبه می گردد اما فقط در پارامتر r1912 نمايش داده می شود ولی وقتی پارامتر P1910 بر روی يک تنظيم گردد، مقاومت اهمی استاتور، محاسبه شده و در پارامتر P0350 باز نويسی شده و در عمليات کنترلی درايو، بکار گرفته می شود. جدول زير گزينه های پارامتر P0340 را نشان می دهد.

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *