می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

راهنمای استفاده از درايو هیتاچی SJ700

درايو هیتاچی SJ700 ساخت شرکت هيتاچی، در محدوده توان بين 4.0 کيلو وات تا 400 کيلو وات، با ولتاژهای ورودی سه فاز 200 ولت و 400 ولت ساخته ميشود و برای کنترل موتورهای آسنکرون به صورت حلقه باز Loop Open بدون اتصال انکودر و به صورت حلقه بسته Loop Closed در صورت نصب کارت انکودر […]

درايو هیتاچی SJ700 ساخت شرکت هيتاچی، در محدوده توان بين 4.0 کيلو وات تا 400 کيلو وات، با ولتاژهای ورودی سه فاز 200 ولت و 400 ولت ساخته ميشود و برای کنترل موتورهای آسنکرون به صورت حلقه باز Loop Open بدون اتصال انکودر و به صورت حلقه بسته Loop Closed در صورت نصب کارت انکودر و اتصال انکودر به درايو، بکار ميرود.

درايو هیتاچی SJ700 دارای 9 ورودی ديجيتال ، سه ورودی آنالوگ ، يک ورودی برای اتصال PTC دمای موتور، يک خروجی پالسی PWM، يک خروجی رله ای و پنج خروجی ترانزيستوری با کلکتور باز می باشد. دارای دو اسلات برای اضافه نمودن کارت های توسعه همانند کارت انکودر و … و هم چنين دارای يک درگاه RS485 برای ايجاد ارتباط سريال با ساير تجهيزات کنترلی است. آموزش اینورتر در مدل های کوچک از اين درايو هیتاچی، مقاوت ترمز ديناميکی، بين ترمينال های P و RB متصل می شود ولی برای مدل های با توان بالاتر بايد از يک unit Braking که بين ترمينال های P و N نصب می گردد، استفاده کنيد.
شکل زیر, روشهای اتصال وروديهای ديجيتال را نشان ميدهد .

مقاوت ترمز ديناميکی، بين ترمينال های P و RB متصل می شود ولی برای مدل های با توان بالاتر بايد از يک unit Braking که بين ترمينال های P و N نصب می گردد، استفاده کنيد.
شکل زیر, روشهای اتصال وروديهای ديجيتال را نشان ميدهد .

کی پد
سه مدل کی پد برای اين دراي، وجود دارد. يک مدل از کی پد به نام SRE-OPE برای درايوهای SJ700 مدل LFu و HFu کاربرد دارد. مدل ديگر از کی پد به نام S-OPE برای نصب بر روی درايو هیتاچی مدل HFE مناسب است و می توان به وسيله آن متغيرها را مشاهده و يا پارامترها را تغيير داد.

سه مدل کی پد برای اين دراي، وجود دارد. يک مدل از کی پد به نام SRE-OPE برای درايوهای SJ700 مدل LFu و HFu کاربرد دارد

نوع سوم از کی پد به نام unit copy مشهور است مدل OEX-SRW شما را قادر می سازد که پارامترهای موجود بر روی يک درايو هیتاچی را کپی کنيد و اين پارامترها را به درايو يا درايوهای ديگر، منتقل نماييد.

وع سوم از کی پد به نام unit copy مشهور است مدل OEX-SRW شما را قادر می سازد که پارامترهای موجود بر روی يک درايو هیتاچی را کپی کنيد

از مدل SRE-OPE برای درايوها با استاندارد آمريکايی و از مدل S-OPE برای درايو هیتاچی با استاندارد اروپايی (بين المللی) استفاده می شود. جدول زير، کاربرد هر کدام از کليدهای روی کی پد درايو SJ700 را نشان می دهد.

گروه های اصلی پارامترها
به طور کلی، پارامترهای اين درايو، در9 گروه اصلی، دسته بندی شده است. گروه D به منظور نمايش مقادير متغيرهای ولتاژ و جريان و سرعت و توان و …و گروه E نيز به منظور نشان دادن فالتها به کار می رود. عملکرد ساير گروه ها ، در جدول زير، توضيح داده شده است.

نحوه استفاده از کليدهای روی کی پد و تغيير پارامترها بدين ترتيب است که ابتدا اگر کليد Func را فشار دهيد وارد گروه D خواهيد شد (d001 (در اين حالت با استفاده از کليد های جهت بالا و پايين، می توانيد بين پارامترها در تمامی گروه D حرکت کنيد. برروی پارامتر دلخواه که رسيديد دوباره کليد Func را فشار دهيد، مقدار عددی درون آن پارامتر، نشان داده می شود. با استفاده از کليد Func و کليدهای سمت بالا و پايين وارد ساير گروهها شويد و پارامتر دلخواه را پيدا نماييد . با کليدهای سمت پايين و بالا می توانيد مقدار متغير را کم يا زياد کنيد . برای save شدن مقدار جديد در حافظه درايو، کليد STR را فشار دهيد.

گروه اصلی D
اين گروه، شامل پارامترها از d001 تا d090 است که متغيرهای درون درايو هیتاچی، شامل ولتاژ، جريان، توان، سرعت، وضعيت ترمينال های ورودی و خروجی ، دمای هيت سينک ، و … را به تصوير می کشد. جدول زير چند تا از پارامترهای مهم اين گروه را نشان می دهد.

گروه اصلی F
اين گروه، شامل چند پارامتر اوليه و ساده مربوط به عملکرد درايو هیتاچی در زمان افزايش و کاهش سرعت و … می باشد . مهم ترين پارامترهای اين گروه شامل

گروه اصلی A
اغلب پارامترهای مهم و اساسی درايو، در اين گروه جای دارد. مرجع فرمان درايو، مرجع انتخاب سرعت، فرکانس مبنا، انتخاب ورودی های آنالوگ و تنظيم آن ها، انتخاب سرعت توسط ورودی های ديجيتال، روش کنترلی درايو، ترمز dc ، برخی تنظيمات PID ،الگوی شتاب مثبت و منفی و چند تنظيم ديگر را می توان در اين گروه انتخاب و تنظيم نمود. جداول زير، پارامتر A001 را معرفی می کند.

پارامتر A002 مرجع انتخاب فرمان درايو هیتاچی را مشخص می کند. اين پارامتر، تعيين می نمايد که درايو هیتاچی، از کجا فرمان حرکت می گيرد. جدول زير، مرجع فرمان دهنده به درايو را مشخص می کند.

هم چنين پارامترهای A003 و A004 مقدار فرکانس مبنا و حداکثر فرکانس خروجی درايو را تعيين می نمايند. برای درايو هايی که با استاندارد اروپايی تنظيم می شوند هر دو مقدار بر روی 50Hz تعيين شده است. ولی بسته به نوع کاربرد درايو، فرکانس A004 را می توان بين 30 هرتز يا 400 هرتز تنظيم نمود. مقدار پارامتر A003 برای تعيين شيب منحنی f/v به کار می رود و معمو ًلا همان مقدار 50 Hz نگه داشته می شود.

مقدار فرکانس مبنا همواره مساوی يا کوچکتر از حداکثر فرکانس قرار می گيرد. پارامترهای A005 تا A017 برای تنظيم ورودی های آنالوگ به کار می روند.

سه ورودی آنالوگ برای درايو SJ700 در نظر گرفته شده است . ورودی O که ولتاژ آنالوگ بين صفر تا 10 +ولت را برای کنترل سرعت درايو، می تواند دريافت کند . ورودی O2 که ولتاژ ورودی بين 10 -تا 10 +ولت را برای کنترل سرعت درايو، به کار می گيرد و ورودی OI که جريان ورودی آنالوگ را برای کنترل سرعت استفاده می کند .20mA-4 ولتاژ و وفرکانس متناظر با هرکدام از ورودی های آنالوگ را می توانيد در پارامترهای جدول زير، تنظيم کنيد.

اگر از ورودی های ديجيتال برای انتخاب سرعت درايو، استفاده می کنيد پارامترهای A019 تا A035 برای انتخاب مدل و تعيين سرعت های مورد نظر به کار می رود . دوروش وجود دارد که در پارامتر A019 تنظيم می شود. اگر با استفاده از 4 ورودی ديجيتال بخواهيم 16 فرکانس مختلف را انتخاب کنيد مقدار 00=A019 قرار داده می شود . 4 ورودی ديجيتال را در گروه پارامترهای C بايد برای اين منظور، پارامتر دهی (C001 to C008 ) . نماييد اما اگر می خواهيد با 7 تا از ورودی های ديجيتال ، 7 سرعت متفاوت را برای درايو، مشخص کنيد،
مقدار 01=A019 تنظيم می گردد.

تنظيمات مربوط به فرکانس Jog را در پارامترهای A038 و A039 وارد کنيد . فرکانس Jog ،يک فرکانس با اولويت حداکثر است که اگر يکی از ورودی های ديجيتال را برای فرمان Jog تنظيم نموده ايد، با فعال کردن ورودی Jog ،تمامی سرعت های ديگر کنسل می شود و سرعت Jog به درايو و موتور، اعمال می گردد.

روش کنترلی درايو
پارامتر A044 روش کنترلی درايو را مشخص می کند. نوع loop open يا loop closed و… در اين پارامتر تعيين می گردد.

ترمز dc
اگر به سيم پيچ های يک موتور سه فاز، به جای ولتاژ ac سه فاز، يک ولتاژ dc داده شود روتور در جای خودش قفل می شود. روش تزريق dc، نوعی روش برای ترمز موتورهای ac است . پارامترهای A051 تا A059 مربوط به ترمز dc است.

کنترل PID
پارامترهای A071 تا A079 مربوط به کنترل PID است.

الگوی شتاب مثبت و شتاب منفی
الگوی منحنی شتاب مثبت و منفی را در پارامترهای A079 و A098 می توان تنظيم نمود. پارامترهای A131 و A132 نيز برای تنظيم دقيق تر منحنی های مورد نظر به کار گرفته می شود.

پارامترهای A150 و A151 و A152 و A153 در کاربردهای آسانسوری ، نرخ شتاب در ابتدای Acc و Dec و در انتهای Acc و Dec را نشان می دهد.

گروه پارامترهای B
پارامترهای مربوط به ری استارت اتوماتيک فالت، عملکرد حفاظتی اضافه بار گرمايی موتور، حفاظت اضافه بار، سطح دسترسی به پارامترها، مقايسه کننده ها، بازگشت به تنظيمات کارخانه، فرکانس سوئيچينگ درايو، منحنی f/v با تنظيم دستی، مقاومت ترمز و کنترل ترمزمکانيکی و چند مورد ديگر از پارامترهای درايو در اين گروه جای دارد.
پارامترهای از B001 تا B011 مربوط به ری استارت اتوماتيک فالت ها، می باشد. حفاظت اضافه بار حرارتی موتور، توسط پارامترهای B012تا B020 تنظيم می گردد. حفاظت موتور در برابراضافه بار، حداکثر اضافه بار و مدت مجاز برای اضافه بار و… در پارامترهای B021 تا B030 قابل تنظيم است. پارامتر B022 مقدار مجاز اضافه بار و B023 مدت زمان شتاب منفی و کاهش سرعت ، پس از وقوع خطای اضافه بار را معين می کند.

پارامتر B035 برای ايجاد محدوديت در جهت چرخش موتور می باشد. اين پارامتر اگر برروی 00 تنظيم گردد امکان چرخش موتور در هر دو طرف راستگرد و چپگرد وجود دارد. اما اگر بخواهيم موتور، فقط در يک جهت ، مجاز به چرخش باشد مقدار اين پارامتر را 01 يا 02 قرار می دهيم. پارامتر B083 ،جهت تنظيم فرکانس سوئيچينگ کرير، می باشد . سرعت کليد زنی ترانزيستورهای igbt خروجی درايو را فرکانس کرير يا سوئيچينگ می نامند و مقدار اين فرکانس بستگی به توان درايو هم دارد.

برای درايوهای در محدوده 5.7 و 11 کيلو وات، مقدار فرکانس کرير را حدود 8 کيلو هرتز قرار می دهند.

بازگشت به تنظيمات کارخانه
می خواهيم يک درايو SJ700 هيتاچی را بر اساس تنظيمات اروپايی (بين المللی) ، به تنظيمات کارخانه بازگردانيم. پارامتر B085 را برروی تنظيم 01=Eur قرار دهيد . پارامتر B084 را برروی 01 يا 01 قرار دهيد تا تمامی پارامترهای اين درايو، به تنظيمات کارخانه ، برگردد. کليدهای سمت بالا و پايين را با هم فشار دهيد . اين سه کليد را رها نکنيد. حالا همزمان ، برای سه ثانيه کليد Reset/STOP را هم بگيريد تا پارامتر b084 چشمک بزند. حالا کليد Reset/STOP را رها کنيد. پارامترهای کارخانه سازنده ، بر اساس استاندارد اروپايی در حافظه درايو ، باز می شود.


B091 روش توقف موتور را مشخص می کند . در اکثر کاربرد ها ، نياز است که سرع تموتور بر اساس يک شيب تعريف شده ، کاهش پيدا کند تا سرعت موتور به حداقل خود يا صفر برسد. برای اين منظور 00=B091 تنظيم می گردد. دربرخی کاربردها مثل فن و هواکش نياز است که موتور و بار، بر اثر اينرسی خودشان بايستند و درايو ، نقشی در کاهش سرعت ندارد . بنابراين 01=B091 (free run to stop) داده برای کنترل عملکرد فن خنک کننده ی درايو، پارامتر B092 کاربرد دارد . اگر فن درايو، همواره در حال کار باشد، عمر فن کم می شود می توان مقدار پارامتر B092 را روی 01 قرار دارد تا فقط زمانی که درايو، در حال کار است، فن خنک کننده درايو، روشن شود.

از پارامترهای B095 و B096 برای کنترل مقاومت ترمز ديناميکی (Resistor Braking (و از پارامترهای ,B098 و B099 برای مشخص نمودن سنسور حرارتی موجود بر روی موتور که وظيفه حفاظت موتور در برابر داغ شدن را به عهده دارد استفاده می شود. پارامترهای B100 تا B113 در زمانی که بخواهيم منحنی f/v راخودمان مقدار دهی کنيم کاربرد پيدا می کند. مقدار پارامتر B044 بايد روی 02 قرارداده شده باشد.

ترمز مکانيکی
در جدول زير، پارامترهايی را نشان می دهد که بر عملکرد ترمز مکانيکی که بر روی موتور نصب می گردد، تأثيردارند.

يکی از رله های خروجی درايو بايد توسط پارامترهی گروه C به عنوان رله کنترل کننده ترمز مکانيکی روی موتور تعريف کنيد.

پارامترهای گروه C
پارامترهای گروه C به منظور معرفی ترمينال های ورودی و تعيين عملکرد هر کدام از آن ها، هم چنين جهت معرفی ترمينال های خروجی به کار می رود.

هرکدام از پارامترهای C001 تا C008 می توانند يک مقدار عددی بين 01تا 75 داشته باشند که نوع عملکرد ترمينال در صورت فعال شدن را نشان می دهد. پارامترهای C011تا C019 نيز نوع کنتاکت ورودی برای ورودی های ترمينال های 1 تا 8 ازلحاظ بسته يا باز بودن کنتاکت (No يا Nc (را مشخص می کند. درحالت پيش فرض، همه کنتاکت ها، No محسوب می شود.

پارامترهای C021 تا C029 و خروجی های ديجيتال را تعريف می نمايد

مقدار عددی که در پارامترهای C021 تا C029 قرار می گيرد می تواند عددی بين 00 تا 56 باشد که عملکرد هر خروجی را تعيين می نمايد. با پارامترهای C031 تا C036 نيز می توان وضعيت خروجی ها را No يا Nc تعريف نمود . به منظور کاليبره نمودن ورودی ها ی آنالوگ 0 و 01 و 02 نيز از پارامترهای C081 تا C123 استفاده کنيد.

.

پارامترهای گروه H
پارامترهای موتور و اتوتيون، در گروه H قرار داد.

پس از انجام اتوتيون، چند پارامتر مربوط به موتور، محاسبه شده و در جدول پارامترها در H030 تا H034 جای خواهد گرفت.

.

برچسب‌ها:
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *