خانه کتابچه ایجاد و راه اندازی PID در TIA PORTAL

ایجاد و راه اندازی PID در TIA PORTAL

ایجاد و راه اندازی PID در TIA PORTAL

PID یک کنترل کننده است و یک پدیده فیزیکی مثل فشار، دما ، سطح ، ولتاژ و سایر موارد را کنترل میکند. در TIA PORTAL یک بلوک PID وجود دارد که در اینجا به بررسی آن میپردازیم.
این دستور در بلوک  Cyclic Interruptقرار میگیرد، در واقع پس از زمان مشخصی به CPU اینتراپت میدهد.

نام فایل : ایجاد و راه اندازی PID در TIA PORTAL

اندازه فایل : kb792

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”4os4v6t4ggtf36t8paxz” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here