خانه کتابچه برقراری شبکه اترنت بین چند HMI دلتا (به روش Multi Drop)

برقراری شبکه اترنت بین چند HMI دلتا (به روش Multi Drop)

برقراری شبکه اترنت بین چند HMI دلتا (به روش Multi Drop)

در این فایل تنظیمات چند HMI که به صورت یک HMI به عنوان HOST و چند HMI به عنوان Clientو همچنین چند  PLC که متصل به پورت  RS485در  HMI–HOSTهستند ، به روش
Multi Dropشرح داده خواهد شد .

نام فایل : برقراری شبکه اترنت بین چند HMI دلتا (به روش Multi Drop)

اندازه فایل : ۱.۴۲mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”gfbflxymxrltvcbkvtdf” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here