خانه کتابچه معرفی سیستم کنترل بویلر

معرفی سیستم کنترل بویلر

۰
معرفی سیستم کنترل بویلر
معرفی سیستم کنترل بویلر

برای دانلود PDF معرفی سیستم کنترل بویلر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

[dai_button btn-label=”لینک دانلود معرفی سیستم کنترل بویلر” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”pg8mj60lz29fb4cp1qj2″ popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

 

بنا بر تعریف سیستم‌های کنترل از اجزائی تشکیل شده اند که در ارتباط با یکدیگر کار خاصی را در جهت هدفی معین انجام می‌دهند؛ بنابراین یک واحد نیروگاهی به عنوان یک سیستم تبدیل و تولید انرژی دارای مشخصه‌های فوق می‌باشد. هدف از کار نیروگاه تبدیل انرژی شیمیائی موجود در سوخت به انرژی الکتریکی مورد نیاز جامعه است و در این رابطه ورودی اصلی نیروگاه سوخت و میزان انرژی الکتریکی تولیدی خروجی آن میباشند.

ارتباط بین ورودی و خروجی را کار یک نیروگاه گویند. اجزاء اصلی نیروگاه عبارتند از: بویلر، توربین و ژنراتور. کنترل بویلر منظور از کنترل بویلر تنظیم شرائط بخار خروجی بویلر از نظر دبی، فشار و درجه حرارت میباشد. ورودیهای بویلر به طور کلی عبارتند از: سوخت، هوا و آب تغذیه که با توجه به این ورودی‌ها عمده خروجی بویلر درجه حرارت بخار سوپرهیت می‌باشد. کنترل احتراق سیگنال اصلی کنترل بویلر (بویلر مستر) بر سه پارامتر مهم بایستی تاًثیر داشته باشد که عبارتند از: سوخت هوا و آب و تقدم تاُخر اثر آن‌ها با اهمیت می‌باشد.

مثلاً قبل از ورود سوخت، بایستی هوا به بویلر وارد شده باشد و برای کم کردن بار واحد ابتدا سوخت کم می‌شود و سپس هوا، این عمل توسط سیستم محدود کننده ضربدری – Cross limit انجام می‌شود و سیگنالهای خروجی این سیستم به عنوان نقطه تنظیم Set point حلقه کنترل سوخت و هوا استفاده می‌شود.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here