می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

راهنمای بکارگيری درايو تکو Teco MA7200

درايو 7200 MA ساخت شرکت Teco در محدوده قدرت بين 75.0 کيلو وات تا 55 کيلو وات, توليد می گردد.اين درايو , برای کنترل موتورهای القايی آسنکرون IM در دو حالت Loop open (بدون انکودر) و حالت Loop closed به همراه انکودر AB ( قابل استفاده است. سه مدل از اين درايو تکو از نظر […]

درايو 7200 MA ساخت شرکت Teco در محدوده قدرت بين 75.0 کيلو وات تا 55 کيلو وات, توليد می گردد.
اين درايو , برای کنترل موتورهای القايی آسنکرون IM در دو حالت Loop open (بدون انکودر) و حالت Loop closed به همراه انکودر AB ( قابل استفاده است. سه مدل از اين درايو تکو از نظر برق ورودی , وجود دارد. درايوهايی که به برق ورودی تکفاز 230 وصل می گردد بين 75.0 کيلو وات تا 2.2 کيلو وات توليد می شود. درايوهای با ورودی سه فاز 230 ولتی , بين 75.0 تا 30 کيلو وات و درايو تکو با ورودی سه فاز 460 ولتی , بين 75.0 کيلو وات تا 55 کيلو وات وجود دارد.

شکل زير, مدار کنترلی و قدرت درايو MA7200 را نشان می دهد.

اين مدار, مربوط به درايو تکو 75.0 تا 5.1 کيلو وات (درايوهای کوچک)است. مدار شکل بالا دارای 8 ورودی ديجيتال, سه ورودی آنالوگ, يک خروجی رله ای, دو خروجی ديجيتال ترانزيستوری, وروديهای انکودر, يک پورت Rs485 و همچنين دو خروجی آنالوگ می باشد. شکل زير نيز مدار کنترلی و قدرت برای درايو تکو 2.2 کيلو وات تا 55 کيلو وات را نشان می دهد.

اين مدار درايو تکو شامل هشت ورودی ديجيتال , سه ورودی آنالوگ , وروديهای انکودر , دو خروجی آنالوگ , دو خروجی رله ای , يک خروجی ديجيتال ترانزيستوری و يک پورت Rs485 می باشد. مقاومت ترمز Resistor Braking در هر دو مدار , بين ترمينالهای B1 و B2 وصل می گردد. برای مدلهای بالاتر از 15 کيلو وات , ترمينالهای B1 و B2 وجود ندارد و بايد از واحد ترمز unit Braking که بين ترمينالهای + و – باس dc وصل می گردد, استفاده شود. مدارهای شکل زير , مدار قدرت برای توانهای مختلف را نشان می دهد.

کی پد مورد استفاده برای اين درايو تکو , 36-JNEP همانند شکل زير , از نوع LCD , دارای 10 عدد کليد و يک صفحه کوچک دو خطی LCD به علاوه پنج لامپ نشانگر LED است.

اين درايو تکو , دارای دو مد Mode PRGM و Mode DRIVE است. زمانی که درايو در حالت STOP است, کليد DRIVE/PRGM را فشار دهيد. فشار بر روی کليد DRIVE /PRGM باعث می گردد بين اين دو مد , جابجا شود. زمانی که در مد DRIVE است چراغ نشانگر DRIVE روی کی پد روشن می شود. اگر درايو در حالت Mode DRIVE باشد , درايو می تواند مورد استفاده قرار گيرد اما اگر در حالت Mode PRGM باشد, درايو, فرمان نمی گيرد. تغيير پارامتر ها در مد PRGM انجام می شود.

شکل زير , چارت مربوط به دو حالت PRGM و DRIVE را نشان می دهد.

بر اساس شکل بالا, پس از متصل شدن درايو تکو به برق , درايو در حالت DRIVE قرار ميگيرد. در اين مد , ميتوانيد پارامترهای گروههای Un و An و Bn و Sn و Cn را مشاهده کنيد. اگر کليد DRIVE/PRGM را فشار دهيد چراغ بالای کی پد چراغ DRIVE خاموش می گردد و وارد مد PROGRAM ميشود.

بنابراين می توانيد پارامتر های گروههای An و Bn و Sn و Cn را مشاهده و ويرايش نماييد . برای حرکت بين گروههای پارامتری بالا از کليد DSPL استفاده شود. درايو MA7200 می تواند در دو حالت Remote و Local بکار گرفته شود. در حالت Local فرمان حرکت و توقف و همچنين تغيير سرعت از طريق کی پد , انجام می گيرد.

در حالت Remote فرمان حرکت و توقف و تغيير فرکانس , از طريق ترمينالهای ديجيتال و انالوگ موجود روی درايو و يا از طريق ارتباط سريال Rs485 صورت خواهد گرفت. برای تغيير بين دو حالت Remote و Local از دو کليد JOG و Reset استفاده می شود. فشار همزمان کليدهای jog و Reset باعث می شود به حالت Remote برويد . فراموش نکنيد که درايو بايد در حالت stop باشد. در حالت Local هر دو چراغ SEQ و REF خاموش هستند. اما در حالت Remote چراغهای SEQ و REF روشن می شوند.

از کليد REV/FWD برای تغيير جهت گردش موتور در حالت Local استفاده شود. کليدهای Run و Stop نيز در اين حالت , برای فرمان حرکت و توقف , بکار میرود. از کليدهای Enter/ EDIT و جهت بالا و جهت پائين نيز ميتوان برای تغيير پارامترهای درايو استفاده نمود.

شکل زير, روش تغيير پارامتر 08-Sn را نشان می دهد.

ابتدا کليد DRIVE/ PRGM را فشار دهيد . پارامتر -01-An بر روی کی پد , ظاهر می گردد. کليد DSPL را دوبار فشار دهيد تا به پارامتر -01-Sn برسيد . با کليد جهت بالا , حرکت کنيد تا به پارامتر -08-sn برسيد. برای تغيير مقدار اين پارامتر , کليد r/ EDIT را فشار دهيد , مقدار عددی جلوی پارامتر, شروع به چشمک زدن می کند. با کليد جهت بالا يا پائين , مقدار اين عدد را تغيير دهيد, برای save شدن مقدار جديد در حافظه درايو , کليد Enter/ EDIT را فشار دهيد . عبارت Accepted Entry برای لحظه ای ظاهر می شود.

کليد DRIVE/PRGM را فشار دهيد تا از اين صفحه , شويدخارج . درحالت Mode DRIVE امکان تغيير پارامترهای گروههای Sn و Cn وجود ندارد و فقط می توانيد مقدار پارامترها را مشاهده نماييد. پارامترهای گروه Bn و An را در اين مد می توانيد تغيير دهيد. پارامترهای درايو MA7200 در چهار گروه دسته بندی شده است . جدول زير نام هر گروه و عملکرد هر گروه از پارامترها را معرفی می نمايد.

پارامترهای گروه An
فرکانس jog و فرکانسهای ثابت, در اين گروه مقدار دهی شود.

در کل 16 فرکانس ثابت را می توانيد برای اين درايو تعريف کنيد. انتخاب اين فرکانسها نيز توسط 4 تا از ورودي های ديجيتال , امکان پذير خواهد بود.

پارامترهای گروه Bn
پارامترهای اين گروه را می توانيد حتی در زمانی که درايو در حال کار است نيز تغيير دهيد. مقادير شتاب مثبت و منفی , تنظيم ورودی و خروجيهای آنالوگ , تنظيمات نمايش , برخی تنظيمات PID و…. در اين گروه جای دارد.

جدول زير مربوط به تنظيم پارامترهای 12-Bn و 13-Bn می باشد. در خط اول و خط دوم از نمايشگر کی پد , متغيرهايی نشان داده می شوند که در پارامترهای 12-Bn و 13-Bn تنظيم گردد.

بطور مثال اگر می خواهيد وضعيت وروديها و خروجيهای ديجيتال را به صورت صفر و يک در خط اول و دوم نمايشگر مشاهده کنيد, مقدار 11=12-Bn و مقدار 12=13-Bn تنظيم گردد.

پارامترهای 16-Bn تا 20-Bn نيز مربوط به کنترلر PID است.
شکل زير , دياگرام مربوط به کنترلرPID و تنظيمات آ ن را نشان می دهد.

گروه پارامترهای Cn
تعريف نقاط منحنی f/v , پارامترهای موتور , ترمز dc تعدادی از پارامترهای حفاظتی درايو , منحنی curve-s , فرکانسهای پرش , تعداد ری استارت اتوماتيک فالت ها, پارامترهای انکودر , کنترلرASR , پارامترهای اتوتيون و چند پارامتر ديگر , در اين گروه قرار گرفته اند.

پارامترهای گروه sn
بازگشت به تنظيمات کارخانه , انتخاب شکل منحنی f/v , مرجع فرمان درايو , مرجع انتخاب سرعت , نوع توقف موتور , محدود نمودن جهت چرخش , تنظيم ورودی و خروجيهای ديجيتال , پارامترهای حفاظتی درايو و موتور و…. در اين بخش , تنظيم می گردد.

اگر پارامتر 02-sn بر روی 15 تنظيم شود می توانيد توسط پارامترهای 01-cn تا 08-cn , يک منحنی به دلخواه تنظيم کنيد. در غير اين صورت , يکی از الگوهای 00 تا 14 را توسط پارامتر 02-sn انتخاب کنيد.

بازگشت به تنظيمات کارخانه

اگر پارامتر 03-sn بر روی صفر تنظيم شود , امکان خواندن و ويرايش پارامترهای گروههای An, Bn, Cn و Sn وجود دارد. اگر پارامتر 03-sn را بر روی يک تنظيم کنيد فقط امکان خواندن پارامترها وجود دارد و
ويرايش نخواهد شد. چنانچه می خواهيد تاريخچه فالتها را پاک کنيد 03-sn را روی 6 تنظيم کنيد. برای ری ست نمودن پارامترهای درايو به تنظيمات کارخانه ای می بايست پارامتر 03-sn را با اعداد 7 تا 12 بر اساس نوع سيم بندی ورودی و ولتاژ ورودی , تنظيم نمايد.

بطور مثال اگر 03-sn را روی 11 تنظيم کنيد پارامترهای کارخانه ای مربوط به ورودی ها به صورت 2wire و برای ولتاژ ورودی 380/200 ولت در حافظه درايو , بارگيری خواهد شد.

مرجع فرمان

پارامتر04-Sn مرجع فرمان دهنده به درايو را مشخص می کند. اگر می خواهيد فرمان حرکت و توقف را از طريق کی پد به درايو بدهيد0=04-Sn خواهد بود. اگر می خواهيد , فرمان های حرکت و توقف و جهت چرخش موتور را از طريق وروديهای ديجيتال به درايو اعمال کنيد , پارامتر 04-Sn بر روی 1 تنظيم می گردد. چنانچه فرمان درايو از طريق ارتباط Rs485 , کنترل می شود نيز 04-Sn برروی 2 تنظيم خواهد شد.

مرجع سرعت
مرجع سرعت نيز در پارامتر 05-sn قابل تنظيم است. اگر سرعت , از طريق کليدهای روی کی پد تنظيم می گردد مقدار 0=05-Sn خواهد بود. چنانچه سرعت درايو از طريق وروديهای ديجيتال تعيين شود مقدار 05-Sn برروی 0 تنظيم می گردد. در اين حالت , توسط 4 تا از وروديهای ديجيتال می توانيد تا 16 فرکانس ثابت را انتخاب کنيد.

ترمينالهای 5 و 6 و7 و8 را توسط پارامترهای 25-Sn تا 28-Sn برای حالت Multi speed تنظيم کنيد. بدين شکل که اگر در پارامتر 25-Sn مقدار 02 را قرار دهيد , ترمينال ورودی 5 به عنوان command1 speed برای انتخاب سرعت , طبق جدول زير, بکار گرفته خواهد شد.

پارامترهای 26-Sn تا 28-Sn را با اعداد 3 و 4 و5 مقدار دهی کنيد.

اگر پارامتر 05-Sn 2 را بر روی تنظيم کنيد فرکانس از طريق ارتباط RS485 به درايو داده می شود . اگر می خواهيد سرعت از طريق قطار پالس ورودی به درايو , تنظيم شود بايد 05-Sn را روی 3 . تنظيم نماييد قطار پالس ورودی را به پايه +A مربوط به ورودی انکودر وصل کنيد و -A را به زمين وصل نماييد. چنانچه سرعت درايو از طريق وروديهای آنالوگ تعيين شود مقدار 05-Sn 1 برروی تنظيم می گردد.

روش توقف موتور

پارامتر 06-Sn روش توقف موتور را مشخص می کند. اگر اين پارامتر را برروی صفر تنظيم کنيد , توقف بر اساس Ramp و بر اساس منحنی Deceleration خواهد بود. اگر پارامتر 06-Sn 1 را روی تنظيم کنيد , توقف به صورت stop to coast صورت می گيرد. زمانی که فرمان توقف به درايو داده می شود, ارتباط بين موتور و درايو، قطع می گردد و موتور بر اثر اينرسی بار و اصطکاک , پس از مدتی , خودبخود متوقف خواهد شد. پارامتر 07-Sn عملکرد کليد stop برروی کی پد را در زمانی که کنترل درايو توسط ارتباط RS485 يا ترمينال های ورودی درايو صورت می گيرد مشخص می نمايد. اگر اين پارامتر را برروی صفر تنظيم کنيد , اين کليد , همواره می تواند باعث توقف موتور شود. اما اگر اين پارامتر , برروی 1 تنظيم شود, در حالت RS485 و در حالت ترمينال ورودی , بدون اثر است و عمل نمی کند. پارامتر 09-Sn نحوه تنظيم فرکانس توسط کليدهای down/up را مشخص می کند. اگر برروی صفر تنظيم شود تغيير فرکانس با استفاده از کليدهای up و down به همراه کليد Enter . خواهد بود اما اگر 1=09-Sn باشد تنظيم فرکانس فقط با کليدهای up و down است.

جدول زير، چگونگی تنظيم ورودی های ديجيتال را در پارامترهای 25-Sn تا 28-Sn نشان می دهد.

جدول زير تنظيمات مربوط به خروجيهای ديجيتال در پارامترهای 30-sn و 31-sn و 32-sn را نشان می دهد. خروجيهای ديجيتال , شامل رله و خروجيهای Do1 و Do2 است.

جدول زير نيز عملکرد خروجيهای آنالوگ Ao1 و Ao2 و تنظيمات آنها در پارامترهای 33-sn و 34-sn را نشان می دهد.

جدول زير تنظيمات مربوط به 29-sn ورودی آنالوگ Aux را نشان می دهد.

پارامترهای مونيتور un
متغيرهای داخلی درايو , شامل ولتاژها , جريان , فرکانس و….را در گروه پارامترهای مونيتور می توانيد مشاهده کنيد. پارامترهای اين گروه , فقط خواندنی است و قابل ويرايش نيست.
جدول زير, پارامترهای اين گروه را نشان می دهد.

بطور مثال وضعيت ترمينالهای ورودی و خروجی های ديجيتال را در پارامترهای 11-un و 12-un می توانيد مشاهده نماييد.

مثال 1: در اين مثال , پارامترهای نمونه برای نصب درايو 7200MA Teco بر روی يک تابلوی آسانسوری, معرفی ميگردد.

برچسب‌ها:
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *