خانه آخرین نوشته ها PDF تنظیمات اینورتر دلتا به همراه چند مثال

PDF تنظیمات اینورتر دلتا به همراه چند مثال

۰
PDF تنظیمات اینورتر دلتا به همراه چند مثال

اینورتر دلتا C200 ساخت شرکت تایوانی دلتا در محدوده بین ۳۷.۰ کیلو وات تا ۵.۷ کیلو وات تولید می گردد. از نظر ولتاژ ورودی سه مدل از این درایو با ولتاژهای ورودی اینورتر دلتا تکفاز ۲۳۰ ولت و سه فاز ۲۳۰ ولت و سه فاز ۴۶۰ ولت وجود دارد.

لینک دانلود فیلم آموزشی اینورتر دلتا

لینک دانلود فیلم آموزشی اینورتر دلتا C2000

درایو C200 را می توان به دو صورت control speed و control torque بکار گرفت. مدار قدرت و مدار کنترل این درایو در شکلهای زیر نشان داده شده است.

این اینورتر دلتا دارای ۱۰ ورودی دیجیتال شامل ورودی های FWD و REV و ۱ MI تا ۸ MI همچنین دارای سه ورودی آنالوگ AVI ،ACI و AUI است.

همچنین اینورتر دلتا دو خروجی رله ای ، دو خروجی ترانزیستوری دیجیتال، دو خروجی آنالوگ و یک پورت سریال هم در اختیار دارد. روش اتصال ورودی های دیجیتال در دو حالت npn و pnp با منبع تغذیه خارجی یا بدون آن در شکل زیر نشان داده شده است .

مقاومت ترمز بین ترمینال های B1 و B2 مدار قدرت وصل می گردد. اینورتر دلتا مقدار این مقاومت و توان آن بستگی به توان درایو دارد. مقدار و توان مقاومت ترمز را در جداول زیر میتوانید جستجو نمایید.

ترتیب قرارگیری ترمینال های کنترلی برای درایوها با فریم های A0 و A را در شکل زیر دنبال نمایید.

کی پد (KEYPAD): کی پد مورد استفاده برای این درایو در شکل زیر نشان داده شده است.

این کی پد LE02-KPE نام دارد. در حالتی که فرمان اینورتر دلتا برروی حالت دستی قرار دارد از کلیدهای Run و Reset/stop برای فرمان حرکت و توقف به موتور استفاده می شود. از کلید Reset/stop می توان برای رفع خطا Fault نیز استفاده نمود.

۰.F60 فرکانس frequency Master را نشان می دهد. این فرکانس توسط پتانسیومتر و یا کلیدهای جهت بالا و پایین و به روش های دیگر قابل تنظیم و تغییر است. چندین بار کلید Mode را فشار دهید عبارتی که با H شروع می شود سرعت خروجی درایو و عبارتی که با u شروع می شود تنظیم user را نشان می دهد این تنظیم می تواند
بطور مثال سرعت خروجی درایو به صورت RPM باشد. عبارتی که با A شروع می شود جریان خروجی درایو را نمایش می دهد. جهت چرخش موتور به صورتهای Frd یعنی راستگرد و rEv به صورت چپگرد خواهد بود. جهت چرخش موتور را می توانید در این بخش تغییر دهید.

از کلید Enter نیز برای تغییر پارامترها و برای save نمودن تغییرات در پارامترها استفاده می شود. نمایشگر این درایو ۴ رقمی است. زمانی که بطور مثال قصد تغییر پارامتر ۰۴.۰۲ را داریم ابتدا کلید Enter را فشار می دهید دو رقم سمت چپ نمایشگر عبارت ۰۰ را نشان خواهد داد. این یعنی که در گروه پارامتری ۰۰ قرار دارید. با کلید جهت بالا مقدار این عدد را بر روی ۰۲ قرار دهید. دراین صورت وارد گروه پارامتری ۰۲ خواهید شد. کلید Enter را فشار دهید عبارت ۰۰.۰۲ نمایش داده می شود.

در حال حاضر در پارامتر ۰۰.۰۲ هستید. کلید جهت بالا را فشار دهید دو رقم سمت راست صفحه نمایش تغییر خواهد کرد. به پارامتر ۰۴.۰۲ که رسیدید کلید Enter را فشار دهید. مقدار عددی داخل این پارامتر نمایش داده می شود. با کلیدهای جهت بالا و پایین مقدار این عدد را تغییر دهید. اگر کلید Enter را فشار دهید مقدار جدید برای پارامتر save می گردد و عبارت End برای یک لحظه نمایش داده می شود. اگر هم مشکلی در تنظیم پارامتر وجود داشته باشد عبارت Err نمایان می گردد.

دوبار کلید Mode را فشار دهید تا از مد پارامتردهی خارج شوید. برای تغییر جهت گردش موتور از طریق صفحه کلید (کی پد) ابتدا کلید Mode را فشار دهید تا به عبارت Frd یا rEv برسید با کلید جهت بالا یا پایین جهت چرخش را تغییر دهید.

روش کنترلی اینورتر دلتا
روش کنترلی درایو توسط پارامتر ۱۰-۰۰ تعیین می گردد. همچنین روش کنترل درایو به صورت کنترل سرعت در پارامتر ۱۱-۰۰ و به صورت کنترل گشتاور در پارامتر ۱۳-۰۰ تنظیم می گردد. اگر از درایو برای منظورهای کنترل سرعت استفاده می کنید پارامتر ۱۰-۰۰ را بر روی Speed=0 قرار دهید. اگر هم از درایو برای کاربرد های کنترل گشتاور استفاده می کنید مقدار ۱۰-۰۰ برروی ۲ تنظیم شود.

در پارامتر ۱۱-۰۰ می توانید نوع کنترل سرعت را تعیین نمایید. برای کاربردهای f/v ساده مقدار پارامتر ۱۱-۰۰ برروی صفر تنظیم می گردد. اگر از انکودر برروی موتور برای فیدبک سرعت استفاده می کنید می توانید روش VFPG را انتخاب کنید. برای این منظور مقدار پارامتر ۱۱-۰۰ برروی عدد ۱ تنظیم گردد. Frd راستگرد است و تغییر آن به rEv باعث می گردد موتور چپگرد بچرخد. کلید Mode را بزنید و از این مد خارج شوید.

اگر مقدار پارامتر ۱۱-۰۰ را برروی ۲ تنظیم کنید روش کنترل برداری حلقه باز و اگر بر روی ۳ تنظیم کنید روش کنترل برداری حلقه بسته با استفاده از انکودر امکان پذیر می گردد. تمامی موارد ۰ تا ۳ مربوط به موتورهای القایی آسنکرون است. اگر از موتورهای سنکرون با رتور آهنربای دائمی (موتورهای PM (استفاده می کنید می بایست مقدار پارامتر ۱۱-۰۰ را بر روی ۶ تنظیم کنید. در این صورت روش کنترل برداری حلقه باز برای یک موتور PM قابل بکارگیری است.

بازگشت به تنظیمات کارخانه اینورتر دلتا
پارامتر ۰۲-۰۰ برای ریست نمودن پارامترهای درایو بکار می رود. اگر عدد ۹ را در پارامتر ۰۲-۰۰ قرار دهید تمامی پارامترهای این درایو با مقادیر کارخانه ای بارگیری خواهد شد.

مرجع فرمان اینورتر دلتا
پارامتر ۲۱-۰۰ مرجع فرمان درایو در حالت Auto و پارامتر ۳۱-۰۰ نیز مرجع فرمان درایو در حالت hand را مشخص می نماید. اگر بر روی کی پد درایو کلیدهای Auto و hand وجود داشته باشد سوئیچ نمودن بین این دو حالت به راحتی انجام می گیرد اما برای درایوهایی که روی کی پد چنین کلیدهایی ندارند امکان استفاده از ورودی های دیجیتال برای سوئیچ نمودن بین دو حالت hand و auto وجود دارد.
اگر پارامترهای ۲۱-۰۰ و ۳۱-۰۰ برروی صفر تنظیم گردد فرمان حرکت و توقف از روی کی پد صادر می گردد. چنانچه این دو پارامتر را برروی ۱ تنظیم کنید. فرمان ها توسط ورودی های دیجیتال اعمال می گردد.

برای اینکه درایو از طریق ارتباط سریال Rs485 یا شبکه CANopen فرمان بگیرد، مقدار پارامترهای ۲۱-۰۰ و ۳۱-۰۰ را بر روی ۲ و ۳ تنظیم کنید.

مرجع انتخاب فرکانس
پارامتر ۲۰-۰۰ برای تعیین مرجع انتخاب سرعت در حالت Auto و پارامتر ۳۰-۰۰ نیز برای تعیین مرجع انتخاب سرعت در حالت hand تنظیم می گردد.

این دو پارامتر بطور پیش فرض بر روی صفر تنظیم شده است بدین معنی که فرکانس توسط کلیدهای روی کی پد تنظیم می گردد و با کلیدهای جهت بالا و پایین می توانید سرعت را افزایش و کاهش دهید. اگر سرعت درایو از طریق ارتباط Rs485 یا از طریق شبکه open CaN تعیین می شود مقادیر این دو پارامتر برروی ۱ یا ۶ قابل تنظیم است. اگر سرعت توسط ورودی های آنالوگ تغییر داده می شود بطور مثال توسط یک پتانسیومتر خارجی مقدار پارامترهای ۲۰-۰۰ یا ۳۰-۰۰ را برروی ۲ تنظیم کنید.

اگر از پتانسیومتر روی کی پد برای تنظیم سرعت درایو استفاده می شود مقدار عدد ۷ را در این دو پارامتر قرار دهید. یک روش دیگر هم وجود دارد می توانید دوتا از ورودی های دیجیتال را به عنوان ورودی های up و down برای سرعت تعریف کنید و با فعال نمودن این ورودیها سرعت را افزایش یا کاهش دهید . پارامترهای ۲۰-۰۰ و ۳۰-۰۰ در این حالت برروی ۳ تنظیم خواهد شد تا امکان استفاده از این روش فراهم گردد.

روش توقف موتور
دو روش برای توقف موتور در این درایو وجود دارد. اگر مقدار پارامتر ۲۲-۰۰ را برروی صفر قرار دهید توقف براساس Ramp و منحنی deceleration خواهد بود. اگر هم مقدار این پارامتر را بر روی یک تنظیم کنید توقف به صورت stop to coast انجام می گیرد. در این روش زمانی که فرمان توقف به درایو داده می شود ارتباط موتور و درایو قطع می گردد موتور در حال چرخش پس از مدتی بطور خود بخود متوقف خواهد شد. مقدار اینرسی بار و موتور و همچنین مقدار اصطکاک در مدت زمان توقف موتور موثر است.

جهت چرخش موتور
از پارامتر ۲۳-۰۰ برای کنترل جهت چرخش موتور استفاده می شود. برخی از بارها مانند پمپ و فن و … فقط اجازه حرکت در یک جهت را دارند اما بسیاری از بارهای دیگر در هر دو جهت می چرخند اگر پارامتر ۲۳-۰۰ را بر روی صفر قرار دهید امکان چرخش موتور در هر دو جهت وجود دارد. اما اگر این پارامتر را بر روی ۱ قرار دهید موتور فقط راستگرد و اگر بر روی ۲ قرار دهید موتور فقط چپگرد می چرخد.

منحنی
توسط پارامتر ۴۳-۰۱ می توانید سه مدل تنظیمات برروی منحنی f/v را برنامه ریزی نمایید. اگر پارامتر ۴۳-۰۱ را برروی صفر قرار دهید منحنی f/v را می توانید با استفاده از پارامترهای ۰۰-۰۱ تا ۰۸-۰۱ بطور دلخواه و براساس نوع بار و گشتاور مورد نیاز آن مقداردهی کنید. اما اگر پارامتر ۴۳-۰۱ را برروی ۱ یا ۲ قرار دهید منحنی f/v به صورت شکل زیر و با ضرایب توان ۵.۱ و ۲ بکار گرفته خواهد شد.

منحنی های شتاب
با استفاده از پارامترهای ۱۲-۰۱ تا ۱۹-۰۱ ۴ می توان شیب برای افزایش سرعت و ۴ شیب برای کاهش سرعت تعریف نمود. اگر دوتا از ورودی های دیجیتال را برای انتخاب بین این ۴ شیب برنامه ریزی کنید امکان بکارگیری هر ۴ شیب وجود دارد ولی بدون استفاده از این دو ورودی درایو , فقط به نرخ شیب Acceleration1 و Deceleration1 دسترسی دارد.

نرخ شتاب افزایش سرعت و کاهش سرعت برای فرکانس jog نیز در پارامترهای ۲۰-۰۱ و ۲۱-۰۱ تنظیم می گردد. افزایش و کاهش سرعت می تواند بصورت خطی (linear (یا به صورت curve-s باشد. پارامترهای ۲۴-۰۱ تا ۲۷-۰۱ مربوط به منحنی curve-s است.

پارامترهای ۴۵-۰۱ نیز واحد زمان برای افزایش و کاهش سرعت را تعیین خواهد نمود. اگر پارامتر ۴۵-۰۱ را بر روی صفر تنظیم کنید ، افزایش و کاهش سرعت با پله های ۰۱.۰ ثانیه ای و اگر این پارامتر برروی یک تنظیم شود افزایش و کاهش سرعت با پله های ۱.۰ ثانیه ای اجرا می شود. به فرض اینکه پارامتر ۴۵-۰۱ را بر روی صفر (پیش فرض) رها کنید تنظیمات پیش فرض برای پارامترهای ۲۴-۰۱ تا ۲۷-۰۱ به صورت جدول زیر خواهد بود.

پارامترهای ۲۴-۰۱ تا ۲۷-۰۱ را می توانید در شکل زیر مشاهده کنید.

گروه های اصلی پارامترها
پارامترهای این درایو در ۱۲ گروه از ۰۰ تا ۱۱ تقسیم بندی شده است. جدول زیر کارکرد هر گروه از پارامترهای را معرفی می نماید.

مثال ۱

کنترل موتور از طریق کی پد
فرمان از طریق کی پد اعمال گردد و سرعت توسط پتانسیومتر روی کی پد تنظیم گردد.

توقف به روش stop to coast باشد. کنترل به روش f/v ساده و کنترل سرعت انجام گردد. امکان حرکت در هر دو جهت وجود دارد. منحنی شتاب به صورت خطی ساده تعریف شود. یکی از خروجی ها برای اعلام خطا برنامه ریزی گردد.

مثال ۲

در حالت hand فرمان حرکت و توقف توسط کی پد صادر گردد و سرعت توسط پتانسیومتر تغییر داده شود. در حالت Auto فرمان حرکت راستگرد و چپگرد توسط ورودی های دیجیتال اجرا گردد و سرعت بوسیله ولتاژ ورودی آنالوگ AVI تغییر کند. دو تا از ورودی ها برای فرمان Auto و Hand برنامه ریزی گردد.

کنترل از نوع سرعت و به روش کنترل برداری بدون سنسور صورت گیرد. اتوتیون انجام شود. توقف براساس Ramp باشد. منحنی f/v توسط پارامتر ۴۳-۰۱ به صورت یک منحنی با توان ۵.۱ تعریف گردد. چرخش موتور در هر دو جهت بلامانع است کلید stop در حالت Auto غیرفعال گردد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here