خانه آخرین نوشته ها شمارنده های سرعت بالای PLC

شمارنده های سرعت بالای PLC

۰
شمارنده های سرعت بالای PLC
شمارنده های سرعت بالای

هدف از این آموزش:

پالسهای تولید شده توسط انکدر:

  • تعداد پالش تولید شده: مقدار چرخش
  • فرکانس پالس تولید شده: سرعت چرخش
  • اختلاف فاز بین دو پالس: جهت چرخش

 

شمارش تک خطی
شمارش تک خطی

 

شمارش این نوع پالسها توسط شمارنده های سرعت بالا C235 ~ C244 انجام می شود. این شمارنده دارای بیت خاصی هستند که با تغییر وضعیت شان، جهت شمارش تغییر می کند.

شمارش تک خطی با دو ورودی
شمارش تک خطی با دو ورودی

 

شمارش دو پالس
شمارش دو پالس

 

شمارنده های نرم افزاری
شمارنده های نرم افزاری

 

شمارنده های سخت افزاری
شمارنده های سخت افزاری

 

مثال) بوسیله پایه X0 ورودی PLC، پالسهای یک انکدر را میشماریم. میخواهیم که پس از شمارش ۲۰۰۰ پالس، با فعال شدن وقفه (اینتراپت)، Y4 بطور آنی روشن شود و پس از شمارش ۵۰۰۰ پالس، Y4 خاموش شود. همینطور میخواهیم چنانچه شمارش پالس کمتر از ۳۰۰۰ بود Y1 فعال گردد و چنانچه بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ بود Y2 روشن شود و اگر بیش از ۶۰۰۰ بود خروجی Y3 فعال شود.

 

 شمارنده های سرعت بالای PLC
شمارنده های سرعت بالای PLC

 

چنانچه در برنامه وقفه، تابع REF نوشته نشود حروجیها پس پایان سیکل اسکن برنامه اعمال میشوند ولی چنانچه از این تابع استفاده شود خروجی ها در همان لحظه و بطور آنی رفرش میشود.

 

دستورات مقایسه برای شمارنده های سرعت بالا

 

اگر C235<3000 باشد Y1 روشن میگردد.

اگر C235 بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ باشد Y2 روشن میگردد.

اگر C235>6000 باشد Y3 روشن میگردد.

 

رفرش کردن ورودی و خروجی:

ورودی های سخت افزار PLC در ابتدای برنامه خوانده میشوند و خروجی ها در انتهای برنامه به سخت افزار اعمال میشوند ولی با این دستور در هر جای برنامه در طول سیکل اسکن، میتوان ورودی ها و خروجی ها را اسکن کرد.

 

رفرش کردن ورودی/خروجی ها
رفرش کردن ورودی/خروجی ها

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here