خانه کتابچه پروژه PLC

پروژه PLC

پروژه PLC

پروژه ارتباط دو طرفه دو  (CPU313C) PLCبا دو کارت CP343-1 بصورت شبکه
Industrial Ethernet

دو  CPUمدل ۳۱۳C را به دو کارت  CP343-1که رابط شبکه  Ethernetمی باشد، متصل کرده و پس از ارتباط دو CPU به کمک کابل ، ورودی و خروجی دو  PLCرا بصورت ضربدری با یکدیگر ارتباط دهید. به این صورت که با تغییر وضعیت  ۶۱ورودی اول ۶۱ ،  PLC – Aخروجی اول  PLC – Bمتناسب با آن تغییر کند و برعکس.

مشخصات شبکه یEthernet

پس از پیکر بندی سخت افزاری  CPUو منبع تغذیه و کارت  CPو تغذیه  DCآنها کارت های
CP را به کمک کابل مخصوص اترنت که دارای سوکت Rj45 از نوع صنعتی می باشد به یکدیگر اتصال دهید .

نام فایل : پروژه plc

اندازه فایل :۱.۶۴mb

[dai_button btn-label=”دانلود فایل pdf” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”tddlpglq84l21qw0jcfk” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here