خانه pdf PLC مدار فرمان برق صنعتی

مدار فرمان برق صنعتی

۰
مدار فرمان برق صنعتی

در این پست دانلود مدار فرمان برق صنعتی را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. که در باکس دانلود یک فایل زیپ وجود دارد. که در این فایل چهار PDF مدارات فرمان برق صنعتی است. با دانلود و مطالعه این PDFها امیدوارم که بدردتون بخورد….. فیلم آموزشی برق صنعتی در باکس دانلود قرار داده شده است….

[dai_button btn-label=”لینک دانلود PDF مدار فرمان صنعتی” popup-title=”در یافت لینک دانلود ” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”cgd7tm4kisz9c11klnws” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

 

لینک دانلود فیلم مدارات فرمان برق صنعتی – کلیک کنید.

 

مدار فرمان
یک کنترل کننده معمولا به عنوان یک وسیله یا گروهی از وسایل تعریف می شود. که به روشهای از پیش تعیین شده است. توان الکتریکی تحویل داده شده به دستگاهی که به آن متصل است را تحت نظارت وکنترل دارد. عبارت کنترل که در مدارات کنترلی به کار می رود یک مفهوم کلی است. که از یک کلید ساده گرفته تا یک سیستم پیچیده شامل رله ها، کنتاکتورها، تایمرها… کلیدها وچراغهای نشان دهنده را در بر می گیرد. هر مدار الکتریکی که برای روشنایی ویا قدرت به کار می رود دارای اجزای کنترلی است. به عنوان مثال کلیدی که مانند شکل ( ۱) برای روشن و خاموش کردن یک لامپ به کار می رود. یک مدار کنترل محسوب می شود.

البته در صنعت تعداد بسیار زیادتری از وسایل وتجهیزات وجود دارد. به عنوان مثال برای روشن وخاموش کردن یک موتور وحفاظت آن وماشین آلات مربوطه وهمچنین پرسنل در حال کار، از کنترلرها استفاده می شود. کنترلرهای یک موتور علاوه بر این، قابلیت معکوس کردن توالی ها و پایلوت را نیز دارا هستند. جهت، تغییرات سرعت، راه اندازی نرم مدارات کنترلی که برای عملکرد دقیق واتوماتیک یک ماشین به کار می روند ممکن است بسیار پیچیده باشد.

کنترل دستی: کنترل دستی به روشی اطلاق می گردد که شخص به روش دستی باعث عملکرد یک مدار شود. به عنوان مثال شخص ممکن است با وصل کردن کلید یک استارتر مانند شکل(۲) بطور دستی موتوری را روشن وخاموش نماید.

عملکرد اتوماتیک: با وجود اینکه کنترل دستی ماشینها هنوز هم یک روش بسیار معمول است ولی بسیاری از ماشینها نیز به روش اتوماتیک روشن وخاموش می شوند. در عمل معمولاً ترکیبی از کنترل های دستی واتوماتیک به کار می رود. مثلاً در یک پروسه ممکن است موتوری به صورت دستی راه انداز شود ولی به طور اتوماتیک خاموش گردد. (شکل ۳)

المانهای کنترل: المانهای مدارکنترلیک ی شامل تمام تجهیزات ووسایل مربوطه مانند حفاظت کنندهها، هادیها، رله ها،کنتاکتورها و وسایل پایلوت وتجهیزات حفاظت اضافه جریان می باشد انتخاب تجهیزات کنترل برای یک کاربرد خاص نیاز به فهم عمیق مشخصه های کاری کنترلر وروش سییم کش دارد که پس از انتخاب وسایل کنترل مناسب باید در طرح نهایی لحاظ شوند.

با ابداع وتوسعه زبان انتقال ایده ها واطلاعات، فهم زبان کنترل برای فهم بهتر مدارات کنترل الزامیست. زبان کنترل شامل مجموعه علائمی است که بطور معمول برای نمایش اجزای کنترل به کار می رود. در ادامه به بحث در مورد علائم و اختصاراتی پرداخته می شود که به وفور در مدارات کنترل استفاده می شود.

علائم کنتاکت: علائم کنتاکت برای نشان دادن باز یا بسته بودن مسیر عبور جریان به کار می روند. کنتاکتها مشابه شکل (۴) یا به صورت (NO (Open Normally و یا (NC (Close Normally نشان داده می شوند. کنتاکتهایی که با این علائم نشان داده می شوند نیاز به وسیله دیگری برای به کار انداختن آن دارند.
نمایش استاندارد یک کنتاکت، نشان گر وضعیت کنتاکت در حالت عادی وبدون کار آن است. درشکل(۵) رله ای که برای به کار انداختن یک وسیله به کار رفته است نشان داده شده است. در این شکل کنتاکتها به صورت NO نشان داده شده است و به مفهوم آنست که در موقعیکه رله بدون برق است کنتاکتها باز هستند. در این حالت مسیر جریان کامل نبوده ولامپ خاموش است.

در یک دیاگرام ویا شماتیک کنترل، علائم معمولاً در حالت کاری وبرقدار نشان داده می شوند. در این جزوه جهت اهداف آموزشی، کنتاکت ویا وسیله ای که در حالت نرمال نیست به صورت پررنگ نشان داده می شود. به عنوان مثال در شکل (۶) مدار در ابتدا در حالت بدون برق است وکنتاکتها در وضعیت NO قرار دارند. وقتی رله برقدار می شود، کنتاکتها بسته شده ومسیر جریان را کامل نموده، چراغ روشن می شود. در این شکل، کنتاکتها برای نشان دادن آنکه بسته هستند پر رنگ تر نشان داده شده اند. البته این طرز نمایش درست نبوده ودر اینجا فقط برای بیان مفهوم به کار رفته است.

در شکل (۷) کنتاکتها به صورت NC نشان داده شده است ونشان می دهد کنتاکتها در موقعیکه رله بدون برق است بسته هستند. در این حالت مسیر جریان کامل بوده وچراغ روشن است. وقتی رله برق دار می شود کنتاکتها باز شده وچراغ خاموش می شود.

علائم کلید: علائم کلید نیز برای نشان دادن باز یا بسته بودن مسیر جریان به کار می رود.بطور کلی برای نشان دادن یک کلید ازعلائم شکل (۸)استفاده می شود ولی برای نشان دادن لیمیت سوئیچ ها، کلیدهای پایی، فشار، سطح، دما، فلو(Flow) و سلکتور سوئیچ ها از علائم مختلفی استفاده می شود. کلیدها نیز مشابه کنتاکتها نیاز به یک وسیله دیگر برای تغییر وضعیت خود دارند. در یک کلید دستی شخص باید به طور دستی موقعیت کلید را تغییر دهد.

در مثال شکل (۹) یک قطب باطری به یک طرف کلید NO ویک لامپ به طرف دیگر آن متصل است. موقعیکه کلید بسته می شود جریان از لامپ عبور می کند و هنگامیکه کلید باز می شود مسیر جریان قطع شده وچراغ خاموش می شود.

علائم کلیدهای فشاری: به طور کلی دو نوع کلید فشاری وجود دارد یکی لحظه ای ودیگری دائمی. یک کلید فشاری لحظه ای NO مادامیکه شستی فشار داده شود بسته می ماند. در حالیکه یک کلید فشاری لحظه ای NC مادامیکه شستی فشار داده شود باز است. کلید فشاری دائم موقعیکه کلید فشار داده می شود در محل قفل می کند. در شکل (۱۰) علائم مخصوص کلیدهای فشاری لحظه ای نشان داده شده است.

در مثال شکل (۱۱) یک باطری به یک طرف کلید فشاریNO ویک لامپ به طرف دیگر آن متصل شده است. وقتی کلید فشاری NO فشار داده می شود مسیر جریان بسته شده ولامپ روشن می شود. در مثال شکل (۱۲) جریان مادامیکه کلید فشار داده نشود جاری خواهد شد. اگر کلید فشار داده شود جریان قطع شده ولامپ خاموش می شود.

علائم کویل: کویلها در استارترهای الکترومغناطیسی، کنتاکتورها ورله ها مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه کنتاکتورها باز وبسته کردن کنتاکتهای مربوطه می باشد. معمولاً برای نشان دادن کویل از یک حرف مانند شکل (۱۳) استفاده می شود. به عنوان مثال حرف M نشان دهنده استارتر موتور و CR نشان دهنده رله فرمان می باشد که کنتاکتهای مربوطه نیز دارای همین حروف مشخص کننده هستند. کنتاکتورها ورله ها با استفاده از یک اصل الکترومغناطیسی که در قسمتهای آینده مورد بحث قرار خواهدگرفت کنتاکتهای خود را باز وبسته می کنند. این کنتاکتها می تواند NC یا NO باشد.

در شکل (۱۴) کنتاکتهای M که با موتور سری هستند، توسط کویل کنتاکتور M کنترل می شوند. وقتی کلید بسته می شود مسیر جریان از طریق کلید وکویل کنتاکتور M بسته شده وکنتاکتهایM را می بندد که این کار باعث می شود توان به موتور برسد.

علایم رله اضافه بار: رله های اضافه بارکه علامت آن درشکل(۱۵) نشان داده شده است برای حفاظت موتورها در برابر اضافه دمای ناشی از اضافه بار، افت ولتاژ ویا قطع فاز در سیستم سه فاز به کار می رود. هنگامیکه یک جریان اضافی برای مدت معین از موتور بگذرد رله باز شده وموتور از منبع تغذیه توان جدا می شود.

علائم پایلوتها: پایلوت یک چراغ الکتریکی کوچک است که برای نشان دادن شرایط مدار به کار می رود. برای مثال برای نشان دادن آنکه موتور در حال کار است از یک چراغ قرمز استفاده می شود. حرفی که در مرکز علامت این چراغ پایلوت می باشد رنگ نور را نشان می دهد. (شکل ۱۶)

علائم دیگر: در یک مدار کنترل علاوه بر علائمی که ذکر شد علائم دیگری نیز به کار می رود. جدول (۱) بسیاری از علائم مورد استفاده در مدارت فرمان را نشان می دهد.

علائم اختصاری: تعدادی از علائم اختصاری که اغلب در مدارت کنترل می استفاده ی شود ( در جدول ۲) خلاصه شده است.

دانلود مدارات فرمان برق صنعتی

فیلم مدارات فرمان برق صنعتی – کلیک کنید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here