مونتاژ تابلو برق فشار ضعیف

0
92945
مونتاژ تابلو فشار ضعیف
مونتاژ تابلو فشار ضعیف

آشنایی با انواع تابلو برق: امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوند تابلو برق عبارت است از محفظه ای معموال بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود. وظایف انواع تابلوها عبارتند از:

  • کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتی
  • توزیع برق بین تجهیزات
  • اصالح ضریب توان

بحث ما در اینجا مربوط به تابلوهای فشار ضعیف یا همان تابلوهای LV است. چند دسته بندی مختلف می توان برای انواع تابلو های برق پیشنهاد کرد:

دسته بندی اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندی به صورت زیر است:

  • ۱ .تابلوهایی که برای کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معموال شامل PLC ها نیز هستند.
  • ۲ .تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهای AC یا DC استفاده می شوند که معموال شامل درایوها،مدارهای فرمان کنتاکتوری، STRATER SOFT ها یا مدارهای راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند .
  • ۳ .تابلوهای توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند.
  • ۴ .تابلوهای اصالح ضریب قدرت که به تابلوهای بانک خازنی معروف هستند. البته ممکن است چند مورد از موارد باال در یک مجموعه تابلو کنار هم قرار بگیرند.

فیلم آموزشی مونتاژ تابلو فشار ضعیف – کلیک کنید.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here