خانه دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار فستو Festo

دانلود نرم افزار فستو Festo

۰
دانلود نرم افزار فستو Festo
دانلود نرم افزار festo_fluidsim

دراکثر کاربردها،در نرم افزار فستو هوای فشرده برای یک و یا چند منظور مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، کـه بعـضی از آنهـا به اختصار در آموزش فستو ذکر شده است.

  • برای تعیین وضعیت پردازشگرها (سنسورها)
  • پردازش اطلاعات (پردازشگرها-تحلیل گرها)
  • تغییر وضعیت عمل کننده ها بوسیله عناصر کنترل نهایی
  • برای اجرای کار (عمل کننده ها)

برای مدت زمان قابل توجهی، از نرم افزار Festo فستو پنیوماتیک جهت انجام ساده ترین کارهای مکانیکی استفاده میـشده اسـت. ولـی امروزه، به سبب توسعه تکنولوژی پنیوماتیک، این نقش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای توانایی کنترل ماشین آلات و تاسیسات، نیازمند یک ساختار منطقی جامع و پیچیـده از وضـعیتها و حـالات سوئیچینگ میباشد. این امر در نتیجه اثر متقابل سنسورها، تحلیل کننـده ها،عناصـر کنتـرل و عمـل کننـده هـا در پنیوماتیک و یا در سیستم های جزئی پنیوماتیکی، خواهد بود. پیشرفتهای تکنولوژیکی که درجریان مواد اولیه، طراحی و محصولات بوجود آمـده، متعاقبـاً سـبب ارتقـا ء سـطح کیفیت و تنوع دراجزاء پنیوماتیکی شده اسـت. ایـن امـر موجبـات اسـتفاده هـر چـه گـسترده تـر پنیوماتیک در اتوماسیون را فراهم کرده است.

برای دانلود آموزش نرم افزار فیستو کلیک کنید.

 

[dai_button btn-label=”دانلود نرم افزار فستو Festo” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”n077l9dotfltmdhrarot” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

 

 

برای دانلود آموزش نرم افزار فیستو کلیک کنید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here