می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان: کتابچه نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان یک PDF کامل در زمینه تاسیسات برقی ساختمان میباشد که نکات اجرایی در قسمت تاسیسات برقی ساختمان در این PDF آورده شده است. باید توجه داشته که بسیاری از المان ها در تاسیسات برقی ساختمان دارای نکات خاصی است که باید قبل از کار […]
نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان:

کتابچه نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان یک PDF کامل در زمینه تاسیسات برقی ساختمان میباشد که نکات اجرایی در قسمت تاسیسات برقی ساختمان در این PDF آورده شده است. باید توجه داشته که بسیاری از المان ها در تاسیسات برقی ساختمان دارای نکات خاصی است که باید قبل از کار کردن با این وسایل آن نکات را یادگرفت.

پیشنیازها:

نام فایل: نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

تعداد صفحات:  34 صفحه

حجم فایل: 2.6MB

زبان آموزش: فارسی

برای دانلود pdf نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قسمت از آموزش نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

تاسیسات الکتریکی: مجموعه اي است از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته براي انجام هدف یا اهداف معـین که داراي مشخصصه هاي هماهنگ ومرتبط باشند.

مدار (مدار الکتریکی در تاسیسات): مجموعه اي از تجهیزات الکتریکی در یک تاسیسات است که از منبـع واحدي تغذیه نموده وبه کمک وسایل حفاظتی واحدي در برابر اضافه جریان ها حفاضظت شده باشد.

بدنه هادي: بدنه هاي هادي (فلزي)و اجزاي دیگر تجهیزات الکتریکی که هادي می باشند ومی توان آنها را لمس نمود وبه طور عادي برقرار نیستند اما در حالت وجود اتصالی ممکن است برقرار شوند.

الکترود زمین: یک قطعه یا قسمت هادي یا گروهی متشکل از قطعات هادي که در تمـاس بـسیار نزدیکـی با زمین بوده وبا آن اتصال الکتریکی برقرار می کند. خصوصیات اتصال زمین بایـد از طرفـی بـا خواسـته هاي حفاظتی سیسنم واز طرف دیگر با مقررات ایمنی در بابر برق گرفتگی در اثر تماس با بدنه هاي هـادي مطابقت کند.

انواع الکترود زمین:

 • میله هاي فولادي مخصوص با روکش مس با حداقل 16میلیمتـر قطـر
 • لولـه هاي گالوانیزه (لوله آب )به صورت کوبیده شده یا دفـن شـده قـائم حـداقل 1ایـنچ
 • تـسمه فـولادي گالوانیزه گرم با حداقل 100میلیمتر مربع سطح مقطع و3میلیمتر ضخامت
 • صفحه مـسی دفـن شـده در زمین (چاه) به ابعاد حداقل 50*50 سانتیمتر وبا 2میلیمتر ضخامت
 • هادي مسی تسمه با سطح مقطـع حداقل 50میلیمتر مربع وبا 2میلیمتر ضخامت
 • هادي چند مفتولی 35میلیمتر مربع بـا حـداقل قطـر هـر مفتول 8.1میلیمتر
 • الکترود هاي جاسازي شده در پی ها به حداقل ضخامت فولاد 3میلیمتـر
 • میلـه هاي فولادي در بتن مسلح (میلگردها)

حداقل عمق الکترودهاي زمین: عمق دفن باید طوري باشد که خشک شدن یا یخ زدگی زمین تـاثیري در مقاومت آن نداشته باشد. عمق الکترود ها نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:

 • الکترودهاي کوبیده شده یا دفن شده به صورت قائم : 2متر
 • لبه بالایی الکترود صفحه اي از سطح زمـین : 5.1متر
 • الکترودهاي افقی تسمه اي یا هادي مسی : 7.0متر

توجه : عمق الکترود ها باید از سطح زمین بکر اندازه گیري شود.

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *