ارتباط بین HMI-Weintek و PLC-LOGO

0
2379

ابتدا می بایست تنظیمات HMI-Weintek را به صورت زیر انجام دهید:

HMI-Weintek توسط نرم افزار  EasyBuilder 8000 برنامه ریزی می شود.در تصویر زیر ابتدا پروژه ی جدید در نرم افزار ایجاد و تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید.

پروژه ی جدید
پروژه ی جدید

 

 

سپس در قسمت Model براساس HMI موجود را انتخاب و در ادامه گزینه OK را می زنیم.

 

Model براساس HMI
Model براساس HMI

 

 

در ادامه در پنجره ی system parameter settings تنظیمات کنترلر (plc_logo) که جهت اتصال به HMI می باشد را به صورت زیر انجام می دهیم:

تنظیمات HMI:

 

تنظیمات HMI
تنظیمات HMI

 

تنظیمات PLC:

 

تنظیمات PLC
تنظیمات PLC

 

در ادامه می بایست تنظیمات را در پروژه Save کنید.

 

پروژه Save
پروژه Save

 

در این قسمت با ذکر یک مثال ساده نحوه ارتباط و آدرس دهی ها واضح تر خواهد شد. می خواهیم یک خروجی PLC را توسط دو کلید تحریک در HMI قطع و وصل و وضعیت خروجی نشان داده شود. ابتدا همانند تصویر زیر جهت ورودی ها از منوی obeject به صورت زیر عمل می نماییم:

 

یک مثال ساده نحوه ارتباط و آدرس دهی ها
یک مثال ساده نحوه ارتباط و آدرس دهی ها

 

آموزش کار با نرم افزار کنترل لوگو با LOGO APP(در تب جدید مرورگر باز می شود )

و تنظیمات دو toggle switch را به صورت زیر انجام می دهید:

 

تنظیمات دو toggle switch
تنظیمات دو toggle switch

مدباس(در تب جدید مرورگر باز می شود )

سپس جهت نمایش وضعیت خروجی از bit lamp به صورت زیر استفاده نموده و تنظیمات دیگر را در ادامه انجام میدهیم.

 

وضعیت خروجی از bit lamp
وضعیت خروجی از bit lamp

مدباس(در تب جدید مرورگر باز می شود )

 

در ادامه پس از Save پروژه به صورت زیر پروژه را Compile و Download  مینماییم.

 

پروژه را Download
پروژه را Download

 

سپس برای تنظیمات PLC-LOGO به صورت زیر عمل می کنیم:

برای ارتباط با PLC-LOGO نرم افزار LOGO! Soft Comfort مورد استفاده قرار می گیرد. در گام اول پروژه ای جدید ایجاد می نماییم.

 

 

تنظیمات PLC-LOGO
تنظیمات PLC-LOGO

 

در گام بعدی به صورت زیر از پنجره ی constants دو Network Input انتخاب و در پنجره ی اصلی قرار می دهیم:

 

Network Input
Network Input

روش اتصال HMI به PLC LS مدل XGB-XECH(در تب جدید مرورگر باز می شود )

سپس با گذاشتن بروی صفحه ی اصلی وارد تنظیمات ورودی دیجیتال شبکه شده و به صورت زیر عمل می کنیم:

 

تنظیمات ورودی دیجیتال
تنظیمات ورودی دیجیتال

pdf اینورتر هیوندای(در تب جدید مرورگر باز می شود )

در گام بعدی به صورت زیر FLIP-FLOP نوع RS را انتخاب و بروی صفحه قرار می دهیم:

 

FLIP-FLOP نوع RS
FLIP-FLOP نوع RS

 

در ادامه ورودی های دیجیتال شبکه را به FLIP-FLOP اتصال می دهیم.

 

ورودی های دیجیتال شبکه را به FLIP-FLOP
ورودی های دیجیتال شبکه را به FLIP-FLOP

 

در ادامه می بایست خروجی FLIP-FLOP را به یکی از خروجی های PLC که در HMI تعریف شده متصل کنیم.

 

 

 

خروجی FLIP-FLOP
خروجی FLIP-FLOP

 

سپس به صورت زیر برنامه را بروی PLC دانلود می کنیم.

 

بروی PLC دانلود می کنیم.

 

در گام آخر

کابل لینک شبکه را بین PLC و HMI
کابل لینک شبکه را بین PLC و HMI

کابل لینک شبکه را بین PLC و HMI  متصل و پس از برقراری ارتباط می توانیم خروجی PLC را توسط PLC کنترل کنیم.جهت تست توسط PC و به صورت on-line در نرم افزار Easy Builder 8000 به صورت زیر عمل می کنیم.

کابل لینک شبکه را بین PLC و HMI
کابل لینک شبکه را بین PLC و HMI

 

PDF آموزشی آنالوگ دلتا(در تب جدید مرورگر باز می شود )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here