می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

راهنماي استفاده از درایو توشیبا Toshiba (در يك تابلوی آسانسور کششی)

درایو توشیبا s11-vf ساخت شرکت توشيبا، برای کنترل موتورهاي آسنكرون به صورت loop open به کار ميرود. از نظر برق ورودي، مدل هاي مختلفي از درایو توشیبا که ورودي تكفاز و سه فاز دارند وجود دارد. آموزش plc يك مدل از اين درایو توشیبا، با ورودی تكفاز و يك مدل با برق سه فاز 200 […]

درایو توشیبا s11-vf ساخت شرکت توشيبا، برای کنترل موتورهاي آسنكرون به صورت loop open به کار ميرود. از نظر برق ورودي، مدل هاي مختلفي از درایو توشیبا که ورودي تكفاز و سه فاز دارند وجود دارد. آموزش plc يك مدل از اين درایو توشیبا، با ورودی تكفاز و يك مدل با برق سه فاز 200 ولت و مدل ديگر با برق ورودي 400 ولت کار مي کند. خروجي هر سه مدل، سه فاز است اما ولتاژ خروجي هر مدل، از صفر تا حداکثر ولتاژ ورودي، قابل تغيير است، يعني اگر ورودي درايو، سه فاز 200 ولت باشد خروجي درايو، هم حداکثر 200 ولت خواهد شد.

سخت افزار در تابلوهاي آسانسور، يك کنترلر وجود دارد که وظيفه دارد کليه عمليات دستگاه را کنترل کند. امكان انتخاب سرعت برای حرکت دادن موتور آسانسور با سرعت هاي مختلف از طريق ورودي هاي S3 , S2 , S1 يا نترل سرعت درایو توشیبا از طريق يك ولتاژ يا جريان آنالوگ که به ترمينال هاي VIA و VIB داده مي شود وجود دارد در اين راهنما، فرض بر آن است که سرعت درايو از طريق ترمينال هاي S3 , S2 , S1 تعيين گردد وحداقل، سه سرعت، High Low Medium براي حرکت آسانسور تعريف شود. در اين درايو وقتي ترمينال F فعال گردد راستگرد و وقتي ورودي R فعال گردد موتور چپگرد خواهد شد. ورودي Res هم از طريق تغيير پارامتر، به عنوان ورودي Enable تعريف خواهد شد.

يكي از خروجي هاي رله اي درايو را به عنوان کنترل کننده ترمز مكانيكي روي موتور آسانسور و يكي ديگر از خروجي ها را به عنوان خروجي fault در نظر بگيريد. درايو s11-vf Toshiba در توان هاي بين 2kw.0 تا 15kw توليد مي گردد.

کی پد: از کليد Mode براي وارد شدن به منوهاي داخل برنامه درايو، استفاده مي شود. از کليد Ent نيز براي وارد شدن به پارامترها و Save کردن مقدار تغييرات در پارامت، استفاده کنيد. اگر قبل از save کردن تغييرات داده شده در يك پارامتر، به جاي کليد Ent ،کليد Mode زده شود تغييرات save نخواهد شد.

از کليدهاي جهت بالا و پايين هم براي حرکت بين پارامترها و براي زياد و کم کردن مقدار پارامتر استفاده مي شود. وقتي کليد Mode را فشار دهيد مي توانيد وارد منوهاي برنامه ريزي درايو شويد.

پنج منو Menu در اين درايو، تعريف شده است.

  • منوي اصلي Basic اين پارامتر، اصلي ترين پارامترهاي درایو توشیبا را شامل مي شود که مرجع فرمان و مرجع سرعت درايو و … را مشخص مي کند.
  • منوي فرعي Extended که اغلب پارامترهاي درايو در آن قرار دارد و تعريف ورودي و خروجي ها، تعريف سرعت و شتاب، زمان بندي ها، تزريق dc ،پارامترهاي موتور، اتوتيون، حفاظت و … در آن تنظيم مي گردد.
  • منوي Gr.u يا user
  • منوي History parameter
  • منوي نمايش Monitor که مقادير متغيرهای ولتاژ و جريان و گشتاور و توان و فرکانس و … را نشان مي دهد.

بازگشت به تنظيمات کارخانه
با اجراي اين فرمان، تمامي پارامترهاي درايو، به مقادير پيش فرض خود Defaults factory يا تنظيمات کارخانه بر مي گردد. براي اين کار، دکمه Mode را روي keypad درايو، فشار دهيد. عبارت AUH نمايش داده ميشود. با دکمه هاي جهت بالا يا پايين، در منو حرکت کنيد تا به عبارت typ برسيد. کليد Ent را بزنيد. در سمت راست صفحه، عدد صفر خواهد آمد، عدد 1 را با کليد سمت بالا، انتخاب و کليد Ent را بزنيد.
عبارت init روي صفحه ظاهر خواهد شد و بعد اعداد 0.0 مي آيد اين بدين معني است که تنظيمات درايو به مقادير کارخانه، تغيير کرده است. وقتي عدد 1 را در پارامتر typ قرار مي دهيد درايو، با مقادير پيش فرض اروپايي که بر اساس فرکانس 50Hz مي باشد مقدار دهي مي شود. اگر عدد 2 را در پارامتر typ قرار دهيد، مقادير پيش فرض آمريكايي که 60Hz مي باشد در حافظه درايو، بار خواهد شد. 3=Typ اگر عدد 3 در پارامتر type قرار داده شود مقادير پيش فرض standard به جاي پارامترهاي قبلي درايو، قرار مي گيرد. اگر مي خواهيد حافظه مربوط به فالت ها را ري ست و پاك آنيد 4=typ را تنظيم کنيد. پيشنهاد مي شود مقدار 1=typ مقدار دهي شود تا با فرکانس 50Hz و مقادير اروپايی مقدار دهي شود.

مرجع فرمان درايو
در تابلوهاي آسانسور و بالابر، فرمان حرکت به درایو توشیبا، از طريق ترمينال هاي ورودي و توسط سيستم کنترل آسانسور، داده مي شود. درايو s11-vf به طور پيش فرض، طوري تنظيم شده که فرمان حرکت و توقف را از روي keypad درايو، دريافت کند. يعني با فشردن کليد Run ،موتور به حرکت در مي آيد و با فشردن کليد stop، مي ايستد. سرعت نيز از طريق يك پتانسيومتر که بر روي keypad قرار دارد قابل تنظيم است (جهت چرخش را پارامتر Fr مشخص مي آند.) براي اينكه مرجع فرمان درایو توشیبا را از keypad به ترمينال هاي ورودي منتقل کنيد بايد پارامتر CNod را صفر کنيد. مقدار اين پارامتر به طور پيش فرض 1=CNod است. اين مقدار را مساوي 0=CNod قرار دهيد تا فرمان حرکت از طريق ترمينال هاي ورودي به درايو داده شود.

مرجع انتخاب سرعت
پارامتر FNod مرجع انتخاب سرعت براي درایو توشیبا را مشخص مي کند. مقدار اين پارامتر نيز به طور پيش فرض صفر است. يعني سرعت درايو، توسط پتانسيومتر روي keypad تعيين مي گردد. اگر مرجع فرمان درايو CNod را روي صفر تنظيم کرده ايد که فرمان ها از روي ترمينال هاي ورودي گرفته شود هر تنظيمي ه در FNod وارد شود. باز هم مرجع انتخاب سرعت از طريق ترمينال هاي ورودي خواهد بود. بنابراين کافي است که CNod تنظيم شود و ورودي هاي S1,S2,S3,Res نيز در پارامترهاي مربوط به خودشان به عنوان ورودي هاي speeds Preset تعريف شوند.
جدول زير، مقادير معتبر براي پارامتر FNod را نشان مي دهد.

ساير پارامترهاي گروه Basic
برخي از پارامترهاي اصلي درايو، در جدول زير، مقدار دهي شده است.

جدول زير، رابطه بين هر کدام از سرعت ها و وضعيت ترمينال هاي S1,S2,S3 را نشان مي دهد. ورودی s1 را برای سرعت کم و ورودی s2 را برای سرعت بازرسی متوسط و ورودی s3 را برای سرعت تند استفاده کنيد.

مد کنترل f/v درايو
پارامتر pt يكي از پارامترهاي مهم در درايو s11-vf است زيرا الگوي تغيير ولتاژ و فرکانس را براي درايو و موتور، مشخص مي کند. اگر اين پارامتر بر روي صفر تنظيم شود مد کنترل ولتاژ، در حالت f/v ثابت برنامه ريزي خواهد شد. براي بارهاي با گشتاور ثات مثل آسانسور و نوار نقاله مي توان از اين تنظيم نيز استفاده نمود. اگر با بارهاي با گشتاور متغير کار مي آنيد مقدار پارامتر pt را بر روي 1 قرار دهيد. (براي پمپ و فن) به طور پيش فرض، اين پارامتر بر روي عدد 2 تنظيم شده است که کنترل گشتاور با جبران اتوماتيك نام دارد. اگر 3=pt تنظيم شود روش کنترل برداري براي درايو انتخاب مي شود. اگر درايو در حالت کنترل برداري باشد نیاز به اتوتيون موتور و درايو مي باشد تا درايو به طور دقيق بتواند پارامترهاي موتور را از طريق اندازه گيري، بدست آورد و با داشتن پارامترهاي موتور،کنترل بهتري روي موتور و بار داشته باشد. پيشنهاد مي گردد براي کنترل بارهايي همانند آسانسور و جرثقيل و بالابر، از اين حالت يعني control vector استفاده شود زيرا گشتاور راه اندازي در اين روش، بيشتر از ساير روش ها است.

پارامترهاي Extended
پارامترهاي F100 تا F912 را پارامترهاي فرعي يا توسعه اي درايو مي نامند. جدول زير، خلاصه اي از پارامترهاي اين گروه و وظايف گروه هاي مختلف از پارامترها را نشان مي دهد.

پارامترهاي گروه 100
اين گروه از پارامترها، مربوط به تعريف ورودي و خروجي هاي درايو vf-s11 است. اين درايو داراي 6 ورودي ديجيتال، دو ورودي آنالوگ، سه خروجي ديجيتال و يك خروجي آنالوگ است. اين تعداد ورودي و خروجي، امكان استفاده از درايو را براي بسياري از کاربردها، فراهم مي کند.
مهمترين پارامترها در اين گروه شامل:

در اين پروژه، چون ورودي هاي VIB, VIA استفاده نمي شوند پارامترهاي F117, F118 را روي صفر= غيرفعال تنظيم مي کنيم. خروجي Rc-Ry براي کنترل ترمز مكانيكي روي موتور، و خروجيFLC, FLB, FLA براي نشان دادن فالت درايو تنظيم شده است.

پارامترهاي گروه 200
در اين گروه از پارامترها کنترل ترمز dc ، فرکانس jog و… قرار دارد.
مهمترين پارامترهاي اين گروه شامل:


به منظور کنترل بارهايي که به آسانسور متصل است بايد ابتدا ترمز dc بر روي موتور اعمال شود سپس ترمز مكانيكي عمل کند تا بار، از جاي خود بدون دليل و يا در نبود فرکانس و ولتاژ، حرکت نكند.

پارامترهاي گروه 300
مد کاربري درايو و تنظيمات مربوط به مقاومت ترمز داخلي و خارجي و فرکانس کريرسوييچينگ ، ري استارت اتوماتیك ، کنترل PID و … در اين بخش قرار دارد.
مهم ترين پارامترها در اين گروه شامل:

فرکانس کرير، فرکانس کليد زني موج pwm در خروجي درايو است. ترانزيستورهاي igbt خروجي درايو، بر اساس نرخ فرکانس کرير، قطع و وصل مي شوند. اگر فرکانس کرير زيادتر از حد خود باشد Igbt داغ مي کند. اگر فرکانس کرير کم انتخاب شود موتور صداي ناهنجار خواهد داد. مقدار فرکانس کرير، بستگي به توان درايو دارد، و در جداولي توسط سازنده درايو، ارائه مي گردد.

پارامترهاي موتور و اتوتيون
در بخش هاي قبلي متغير pt را بر روي 3=pt يعني حالت vector control تنظيم نموديم.
Au 2 = 2 → vector control + Auto tune

براي انجام اتوتيون، پارامترهاي موتور شامل جريان نامي و سرعت موتور در بار نامي و جريان بي باري موتور را در بار نامي و جريان بي باري موتور را در پارامترهاي درايو، وارد کنيد. مقدار پارامتر F400 را بر روي 2 تنظيم کنيد. از طريق تابلوي آسانسور، به درايو فرمان دهيد تا با سرعت کم، حرکت کند. عبارت Atu1 بر روي صفحه keypad ظاهر مي شود. به حرکت آسانسور ادامه دهيد تا اتوتيون به پايان برسد. پس از اين مرحله، مقادير پارامترهاي موتور که شامل مقاومت اهمي استاتور و مقدار اندوکتانس موتور و اندوکتانس نشتي موتور و … است در حافظه درايو، ذخيره خواهد شد.

پارامترهاي گروه 500
در اين گروه از پارامترها، نوع منحني شتاب و نرخ افزايش و کاهش سرعت تنظيم مي گردد. مهمترين پارامترهاي اين گروه، شامل پارامترهاي , F506 , F507 F502 است. پارامتر F502 نوع منحني شتاب را مشخص مي کند. براي اينكه در حرکت آسانسور شوك کمتري داشته باشيم بهتر است الگوي pattern1-s را براي Acceleration و Deceleration انتخاب کنيم 1=F502 مقدار Jerk در شتاب مثبت با F506 و مقدار Jerk در شتاب منفي با F507 مشخص مي شود.

پارامترهاي حفاظت موتور و درايو
پارامترهاي گروه 600 براي حفاظت درايو و موتور در برابر اضافه بار و قطع فاز ورودي و خروجي و … در نظر گرفته شده اند. پارامتر F605 مربوط به خطاي قطع فاز خروجي درايو است. اگر کابل رابط بين درايو و موتور يا سيم پيچ موتور دچار مشكل و قطع شود خطاي قطع فاز روي مي دهد. اگر 4=F605 قرار داده شود درايو، در ابتداي استارت شدن و در زمان کار، قطع بودن فاز خروجي را چك مي کند و پس از يك ثانيه فالت مي دهد. پارامتر F608 مربوط به قطع شدن فاز ورودي درايو است. اگر يكي از فازهاي ورودي به درايو (در درايوهاي با ورودي سه فاز) قطع گردد درايو مي تواند خطا را نشان داده و فالت دهد. 1=F608 قرار داده شود تا درايو در مقابل قطع فاز ورودي، عكس العمل نشان دهد. موتور، خيلي کمتر باشد، درايو مي تواند آلارم يا فالت دهد. نحوه عكس العمل درايو، در مقابل اين مشكل، در پارامترهاي بالا، تنظيم مي گردد. F613 پارامتري است که خطاي اتصال کوتاه در خروجي درايو را مديريت مي کند. اين پارامتر بطور پيش فرض روي صفر قرار دارد و هر موقع اتصال کوتاه رخ دهد فالت مي دهد. پارامترهاي , F616 , F618 , F619 F615 مربوط به اضافه بار روي موتور است. مقدار تنظيمي براي اين پارامترها در جدول زير مي توانيد مشاهده کنيد.

برچسب‌ها:
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *