خانه کتابچه دستورات دلتا (برنامه آژیر آتش سوزی در یک اطاق)

دستورات دلتا (برنامه آژیر آتش سوزی در یک اطاق)

۰
دستورات دلتا (برنامه آژیر آتش سوزی در یک اطاق)
دستورات دلتا (برنامه آژیر آتش سوزی در یک اطاق)

در این برنامه در صورتیکه دما باالتر از حد مجاز باشد آژیر و اسپری آب فشان فعال می گردند و با فشردن شستی ریست، اسپری و آژیر غیرفعال می گردند.

 

پیشنیازهای مورد نیاز:

 

برنامه کنترلی:

برنامه کنترلی دستورات آژیر آتش سوزی

 

 

طرزکار برنامه کنترلی:

  • در این برنامه از وقفه های خارجی استفاده شده است . یعنی با فعال شدن هر ورودی، وقفه ی مختص آن ورودی فعال می شود.  در هر مدل از PLC ها تعداد وقفه ها کمی متفاوت است. برای اطالعات بیشتر به manual User مراجعه نمایید.
  • در این برنامه ۲ وقفه I001 و I101 وجود دارد .در صورتیکه ورودی های X0 و X1 فعال گردد ساب روتین مربوط به I001 وI101 اجرا می گردد.
  • در صورتیکه دما از حد مجاز باالتر برود، ورودی X0 فعال می گردد. در این صورت PLC اجرای برنامه ی اصلی را متوقف می کند تا ساب روتین I001 را اجراکند. با اجرای این ساب روتین خروجی اسپری Y0 و خروجی آلارم Y1 فعال می گردد. پس از اتمام اجرای این ساب روتین، PLC مجدد به اجرای برنامه اصلی برمی گردد.
  • در صورتیکه وضعیت به حالت عادی برگردد و شستی ریست فشرده شود ورودی X1 فعال می گردد. در این صورت PLC اجرای برنامه ی اصلی را متوقف می کند تا ساب روتین I101 را اجرا کند. با اجرای این ساب روتین خروجی اسپری Y0 و خروجی آالرم Y1 غیر فعال می گردد. پس از اتمام اجرای این ساب روتین، PLC مجدد به اجرای برنامه اصلی برمی گردد.
  • این دستور بسیار پرکاربرد است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here