می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت‌نام

اندازه گيري سطح مخازن ذخيره سازي با استفاده از امواج رادار

اندازه گيري دقيق و مداوم ارتفاع و حجم  سيالات (مايعــات و يــا گازهايــي كه تحت فشــار به صورت مايــع درآمده اند) موجود در  مخازن  ذخيره ســازي، مخــازن صادراتي واقع در پايانه هاي صادرات مواد نفتي، كشــتي ها و تانكرهايي كه مواد نفتي حمل مي كنند، بسيار حائز اهميت مي باشد. ً اندازه گيري سطح سيال […]

اندازه گيري دقيق و مداوم ارتفاع و حجم  سيالات (مايعــات و يــا گازهايــي كه تحت فشــار به صورت مايــع درآمده اند) موجود در  مخازن  ذخيره ســازي، مخــازن صادراتي واقع در پايانه هاي صادرات مواد نفتي، كشــتي ها و تانكرهايي كه مواد نفتي حمل مي كنند، بسيار حائز اهميت مي باشد. ً اندازه گيري سطح سيال درون مخازن، به اصولا دلايل ذيل صورت مي پذيرد:

  • محموله ها در انتقــال حفاظــت شــدة پايانه هاي صادراتي در زمان تخليه و بارگيري.  به منظور جمع آوري
  • كنتــرل موجودي اطلاعات مخازن ذخيره سازي و مديريت ذخاير.

پیشنیازهای مورد نیاز:

نام فایل: اندازه گيري سطح مخازن ذخيره سازي با استفاده از امواج رادار

تعداد صفحات: 4 صفحه

زبان آموزش: فارسی

فرمت فایل: PDF

برای دانلود PDF اندازه گيري سطح مخازن ذخيره سازي با استفاده از امواج رادار بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قسمتی از آموزش اندازه گيري سطح مخازن ذخيره سازي با استفاده از امواج رادار

در مخازني كه اندازه گيري ســطح ســيال، به منظور انتقال حفاظت شــده انجام مي شــود، علاوه بر سطح مايع درون مخزن، حجم معمولا اشغال شده توسط مايع و جرم آن نيز اندازه گيري  مي شــود. در مخــازن حاوي مواد نفتــي، بعضا مقــداري آب همــراه ســيال وجــود دارد كه اطلاع از ميزان آن نيز ضروري مي باشد.

عموما  تجهيزات اندازه گيري در مخازن ذخيره سازي به همراه نــرم افزارهاي مربوطه، به صورت يك ارائه مي شــود و توانايي جمع آوري مجموعــه  و ارســال اطلاعات مخازن موجود در ســايت را به اتاق كنتــرل و اندازه گيرى آنها به كمك 5 مختلف (دما، سطح، شبكه اي از حســگرهاي فشار و چگالي) را دارا بوده و از قابليت نمايش و به كار گيري اين اطلاعات بر روي كامپيوتر و يا سامانه كنترل محلي نيز برخوردارند. معروف تريــن شــركت هايي كــه در زمينــه ســامانه هاي كنتــرل مخــازن فعاليــت مي كننــد و محصــولات آنهــا در كشــور مــا نيــز نصــب و راه اندازي شــده انــد.

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *