خانه آخرین نوشته ها راه اندازی موتور قفسه ای بصورت لحظه ای

راه اندازی موتور قفسه ای بصورت لحظه ای

۰
راه اندازی موتور قفسه ای بصورت لحظه ای
راه اندازی موتور روتور

کنتاکتور وسیله ای است که دارای کنتاکت های باز و بسته می باشد. و برای راه اندازی موتور با تحریک کنتاکتور کنتاکت های باز بسته می شوند و کنتاکت های بسته باز میگردند. و از این کنتاکت ها برای مدار فرمان استفاده می کنند. در برق سه فاز و مدارات کنتاکتوری قسمتی از مدار که مستقیما به موتور وصل می شود. و باعث حرکت آن می شود مدار قدرت نامیده می شود. حال آنکه قسمتی از مدار که تصمیم می گیرد چه وقتی موتور روشن شود یا به عبارتی چه وقتی کنتاکتور وصل گردد را مدار فرمان اسم گذاری کرده اند.

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم و لحظه ای کنترل از یک نقطه.: مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم. کنترل از یک نقطه را می توان ساده ترین مدار فرمان و قدرت سه فاز در نظر گرفت. یعنی اگر هدف شروع آموزش و تحلیل مدارات سه فاز باشد این مدار بهترین مثال برای شروع کار می باشد

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی. الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم و لحظه ای کنترل از یک نقطه:

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم، کنترل از یک نقطه به این صورت می باشد. که از شستی  S1 در جهت قطع و وصل مدار استفاده می شود. در مدار لحظه ای مادامی که دست بر روی شستی S2 می باشد موتور کار می کند. برای تبدیل کردن حالت موتور از لحظه ای به دایم از تیغه باز  کنتاکتور استفاده می کنیم.با بسته شدن این کنتاکت مدار جریان خود را از داخل تیغه بسته شده می بندد. و مادامی که شستی  S1 زده نشده است به کار خود ادامه می دهد.

مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور قفسی به صورت اتصال دائم کنترل از یک نقطه

مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور
مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور
مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور
مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here