می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت‌نام

جزوه ایمنی در برق

جزوه ایمنی در برق: مهم ترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني فعال آن است و با تكيه بر توان و تفكر اين نيرو يك كشور مي تواند در جهت توسعه گام بردارد . حال آن كه همواره خطرات گوناگون اين سرمايه ارزشمند را تهديد مي كند. با توجه به اين كه انرژي برق يكي از […]

جزوه ایمنی در برق: مهم ترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني فعال آن است و با تكيه بر توان و تفكر اين نيرو يك كشور مي تواند در جهت توسعه گام بردارد . حال آن كه همواره خطرات گوناگون اين سرمايه ارزشمند را تهديد مي كند. با توجه به اين كه انرژي برق يكي از اصـلي تـرين منـابع انـرژي در صنايع مي باشد، مخاطرات ناشي از آن همواره خسارات جبران ناپذيري را به بار مي آورد. آمار نشان مي دهد كه ساليانه در حدود 714 نفر در امريكا و 115 نفر در فرانسه در اثر بـرق گرفتگي جان خود را از دست مي دهند. اين ارقام در ژاپن و آلمـان بـه ترتيـب 112 و 99 نفـر اعلام شده اند. قابل ذكر است كه اين آمار فقط حوادث منجر بـه فـوت ناشـي از بـرق را بيـان مي كنند. آنچه مسلم است اين است كه براي جلوگيري از اين مخاطرات و كاهش آن هـا بايـد اقـدامات پيش گيرانه اي صورت گيرد. لذا در اين جزوه به اختصار بـه برخـي از مهـم تـرين روش هـاي جلوگيري از برق گرفتگي در صنعت پرداخته ايم.

پیشنیازهای مورد نیاز:

نام فایل: جزوه ایمنی در برق

تعداد صفحات: 100 صفحه

زبان آموزش: فارسی

فرمت فایل: PDF

برای دانلود PDF جزوه ایمنی در برق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قسمتی از آموزش جزوه ایمنی در برق

ايمني برق: شناسايي خطرات استفاده از انرژي الكتريكي و به كارگيري احتياط هاي لازم به طوري ك خه طرات باعث صدمه يا مرگ نشوند.

خطرالكتريكي: شرايط خطرناك به طوري كه خرابي تجهيزات يا اتصال مي تواند منجـر به شوك الكتريكي، سوختگي در اثر جرقه قوس الكتريكي و يا سوختگي حرارتي شود.

خطرجرقه: شرايط خطرناك همراه با آزاد شدن انرژي كه در اثر قوس الكتريكي ايجاد مي شود.

خطر شوك: شرايط خطرناك همراه با آزاد شدن انرژي احتمالي كـه در اثـر تمـاس يـا دسترسي به قسمت هاي برق دار ايجاد مي شود.

قوس الكتريكي: تخليه الكتريسته در اثر شكست الكتريكي در يك عايق الكتريكي مثل هوا كه باعث آزاد شدن انرژي حرارتي و نور مي شود.

شرايط ايمن از نظر الكتريكي: حالتي كه در آن هادي يا قسمتي از مدار –كه روي آن يـا در نزديكي آن كار انجام مي شود– از قسمت هاي برقدار جـدا باشـد و مطـابق بـا استانداردهاي مورد تأييد در محلي قرار داده شود كه داراي قفل باشد و يا برچـسب داشته باشد، براي اطمينان از عدم وجود ولتاژ آزمايش شود و در صورت لزوم اتـصال به زمين برقرار شود.

فرد ذيصلاح: شخصي كه با ساختار و عملكرد تجهيزات و خطرات آن ها آشنا باشد.

فرد غير مجاز: فردي كه شرايط افراد ذيصلاح را دارا نيست.

مجوز ويژه: اجازه نامه كتبي مقام صلاحيت دار كه ارزش قضايي دارد.

تاسيسات الكتريكي: مجموعه اي از تجهيزات الكتريكي مرتبط با هم با مشخصات هماهنگ است كه هدف يا هدف هاي معيني را تأمين مي كنند.

برقدار: هر وسيله كه اتصال الكتريكي به منبع اختلاف پتانسيل دارد.

سيستم سيم كشي: مجموعه اي است متشكل از كابل و سـيم يـا شـينه كـشي و همچنـين قسمت هاي نگهدارنده آنها شامل لوله هاي پوليكاي توكار، روكار، داكت ها، سيني ها و كانال ها

تابلو برق: يك تابلو يـا گروهـي از تابلوهـا كـه مجموعـاً يـك تـابلو را تـشكيل مي دهند و شامل ورودي هاي برق و وسايل اضافه جريـان خودكـار اسـت و برخـي از انواع آنها كليدهايي براي كنترل روشنايي، گرما يا مدار هاي توان دارنـد. ايـن تابلوهـا طوري طراحي مي شوند كه بايد در يك جعبه يا كابينت در داخل يا جلوي ديـوار قـرار گيرند و فقط از جلوي تابلو قابل دسترسي هستند.

تابلو كليدها: يك تابلوي بزرگ يا مجموعه اي از تابلوها كه در پشت، جلو يا هر دو طرف آن ها كليدها، وسايل قطع اضافه جريان و ساير وسايل حفاظتي و خطوط انرژي (بـرق) نصب مي شوند. تابلو كليدها معمولاً از پشت تابلو يا جلو آن قابل دسترسـي اسـت و قرار دادن آن ها داخل جعبه يا كابينت الزامي نيست.

تجهيزات: يك اصطلاح كلي شامل همه وسايل، دستگاه ها، مصرف كننده ها و هر وسيله مشابه ديگري كه به عنوان بخشي از تأسيسات الكتريكي بكار مي روند يا در ارتبـاط بـا اين تأسيسات هستند.

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *