شرح کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق

0
5685
شرح كالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق

کالیبره:

پس از خواندن RANGE ترانسمیتر از روی SHEET DATA و مطابقت آن با PLATE NAME خود ترانسمیتر و نیز اطلاعات ترانسمیتر به وسیله HART با قرار دادن یک مقاومت Ω۲۵۰ در مسیر منبع تغذیه برای LOAD شدن HART ترانسمیتر را به منبع تغذیه وصل می کنیم پس از آن با مشخص کردن HIGH و LOW ترانسمیتر تمامی تیوبینگ را انجام می دھیم. قبل از تست و کالیبره ترانسمیتر باید اطلاعات مربوط آن ازروی HART خوانده شود از جمله  LRV, NO. TAG URV در صورتی که در ابتدای اتصال متوجه شویم که ZIRO ترانسمیتر مقدار مورد نظر نیست با استفاده از گزینه TRIM ZIRO تجھیز خود را ZIRO کرده و بعد با اعمال فشار از طریق pump Hand و یا weight Dead Tester مقادیر %۰%، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵%، ۱۰۰ رفت و برگشت تجھیز را چک کرده و خروجی ترانسمیتر را ثبت می کنیم.

 

پیشنیازهای مورد نیاز:

 

 

نام فایل: شرح کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق

تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

فرمت آموزش: PDF

زبان آموزش: فارسی

 

 

برای دانلود PDF شرح کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

 

قسمتی از آموزش شرح کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق

کالیبره:

پس از خواندن RANGE تجھیز از روی SHEET DATA و مطابقت آن با PLATE NAME خود ترانسمیتر با قرار دادن یک مقاومت Ω۲۵۰ در مسیر منبع تغذیه برای LOAD شدن HART ترانسمیتر را به منبع تغذیه وصل می کنیم پس از آن تیوبینگ را انجام می دھیم. قبل از تست و کالیبره ترانسمیتر باید اطلاعات مربوط آن از روی T خوانده شود از جمله  URV, LRV, NO. TAG و در صورتی که در ابتدای اتصال متوجه شویم که ZIRO ترانسمیتر مقدار مورد نظر نیست با استفاده از گزینه TRIM ZIRO تجھیز خود را ZIRO کرده وبعد با اعمال فشار از طریق پمپ دستی مقادیر %۰%،۲۵%،۵۰%،۷۵%،۱۰۰ رفت و برگشت تجھیز را چک کرده و خروجی ترانسمیتر را ثبت می کنیم .باید توجھ داشت کھ خروجی ترانسمیتر بر اساس مقادیر زیر می باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here