می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

برنامه نویسی میکروکنترلرها RS232 – RS422 – RS485

برنامه نویسی میکروکنترلرها RS232 – RS422 – RS485: در دنيــاي صــنعتي امــروز ، انتقال ديتا بــه عنــوان يکــي از مهمتــرين بخشهاي پروسه هاي کنترلي شناخته شده است و 232-RS فراگیر تـرین و معمـول تـرین اسـتاندارد جهـت انتقـال دیتـا مـی باشـد مـی باشـد. دیگر مهندسین مطالب زیر را مشاهده کرده اند: ارتباط سریال RS-232(کلیک کنید. ) […]
برنامه نویسی میکروکنترلرها

برنامه نویسی میکروکنترلرها RS232 – RS422 – RS485: در دنيــاي صــنعتي امــروز ، انتقال ديتا بــه عنــوان يکــي از مهمتــرين بخشهاي پروسه هاي کنترلي شناخته شده است و 232-RS فراگیر تـرین و معمـول تـرین اسـتاندارد جهـت انتقـال دیتـا مـی باشـد مـی باشـد.

دیگر مهندسین مطالب زیر را مشاهده کرده اند:

نام فایل: آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرها RS232 – RS422 – RS485

تعداد اسلاید: 101 اسلاید

فرمت: پاورپوینت

زبان آموزش: فارسی

قسمتی از آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرها RS232 – RS422 – RS485

هدف اصلی استفاده از استاندارد 232-RS ایجاد ارتباط بین یکDTE [یا تجهیزات پایانه (ترمینال) داده] و یکDCE [یا تجهیزات ارتباط داده] برای انتقال سریال داده هاست. این عبارات برای نشان دادن پین های یک دستگاه و جهت ارتباطی سیگنال در پین ها می باشند. معمولا کانکـتور کامپیوتر یک DTE می باشد و دستگاه های دیگر یک DCE می باشد.

توصیف سخت افزار RS232

در این اسـتاندارد از یـک سـطح منطقـی 0و 1 اسـتفاده مـی شـود کـه سـطح منطقـی ٓزاد یـا یک،حالـت گـذار یـا وضـعیت سـاکن مـی گوینـد وبـه منطـق صـفر حالـت ا فاصله می گویند.منطـق یـک نمایانگرسـطح منفـی و منطـق صـفر نمایـانگر سـطح مثبت می باشد.

پین های مورد استفاده در RS232

ارتبـاط سـریال 232-RS توسـط پـین هـای 9 پایـه و 25 پایـه ایجـاد مـی شـود انـواع  DB25 و DB9 و 25 CANNON و 45-RJو هـر آنهـا بـه کدام از دو نوع نرگی و مادگی وجود دارد.

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *